Pleegzorg: in het kort

In een pleeggezin of gezinshuis woont een kind zo lang als nodig is. Dat gebeurt als de eigen ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. De meeste kinderen wonen voor langere tijd in een pleeggezin of gezinshuis.

In een pleeggezin leeft een kind zoals in andere gezinnen. De pleegouders zorgen vrijwillig voor een kind. In een gezinshuis begeleiden gezinshuisouders een kind. Dat is hun werk, ze hebben er een opleiding voor gevolgd. In een gezinshuis wonen meestal kinderen met ingewikkelde problemen of met een lastige thuissituatie.

Een pleeggezin of gezinshuis is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Een pleeggezin of gezinshuis biedt een veilige plek voor kinderen om op te groeien. Dat is belangrijk als ze niet thuis bij hun ouders kunnen wonen. Er is contact met ouders als dat mogelijk is. Een pleeggezin of gezinshuis moet een thuisgevoel geven. Dat is niet altijd het geval.

Cijfers

  • 18.923 kinderen en jongeren wonen bij pleegouders (2018)
  • 3.678 kinderen en jongeren wonen in een gezinshuis (2020)
  • Er zijn in Nederland 16.717 pleeggezinnen (2019)
  • Er zijn in Nederland 979 gezinshuizen (2020)

Wat speelt er nu?

  • De wachtlijst voor pleegzorg groeit snel. Op 31 december 2019 wachtten 471 kinderen op pleegzorg. Dat is 85 procent meer dan in 2018.
  • Ook de vraag naar gezinshuizen groeit snel. Gezinshuizen zijn populair omdat kinderen die specialistische hulp nodig hebben hier 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien.
  • Er zijn veel lokale en landelijke initiatieven om pleegouders, pleegzorgprofessionals en gezinshuisouders te ondersteunen in hun werk. Zo kan de kwaliteit verder verbeteren.  Bijvoorbeeld: Pleegzorg.nl, Continuiteitpleegzorg.nl en Zorg voor de Jeugd - Gezinshuizen.

Alle pagina’s over pleegzorg

Naar het overzicht