Hoe ga ik om met de opvoeding van mijn pleegkind?

Als pleegouder kun je veel betekenen voor je pleegkind. Dat begint bij het ‘gewone’ opvoeden in een zo gewoon mogelijke thuis- en gezinssituatie. Zeker als er ook biologische, eigen kinderen in jullie gezin zijn, hebben jullie vaak al een eigen manier van doen. Het is in het belang van jullie eigen kinderen dat er niet te veel verandert met de komst van een pleegkind.

Informatie uitwisselen met ouders

Met positief betrokken zijn, aanmoedigen, grenzen stellen, duidelijke instructies geven en goed communiceren met elkaar geef je kinderen een sterke basis. Toch kun je net als elke pleegouder opvoedingsvragen hebben, dat is normaal. Deze vragen kun je met de pleegzorgbegeleider bespreken, maar ook met de ouder. Die weet veel over wat wel en niet werkt in de opvoeding van het kind. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke culturele of religieuze routines en gewoonten? Waar wordt het kind rustig en blij van en wat helpt hierbij? Ook het pleegkind zelf kan daar wellicht meer over vertellen. Voor pleegkinderen en hun ouders is het belangrijk om deze informatie te kunnen delen. Jullie onbevooroordeelde en respectvolle houding helpt daarbij.

Ondersteuning bij het opvoeden

Andere ondersteuning bij het opvoeden is ook mogelijk. Er zijn verschillende programma’s en trainingen die je als pleegouder kunt volgen, zoals video-interactiebegeleiding en trainingen gericht op puberteit, trauma of hechting. Jullie pleegzorgbegeleider kan het aanbod met jullie bespreken.

Contact met andere pleegouders helpt ook. Dat noemen we ook wel informele ondersteuning. Samen kunnen jullie ervaringen uitwisselen en praten over dilemma’s binnen het pleeggezin. Er zijn ook voorbeelden bekend van pleegouders of vrijwilligers die pleeggezinnen ondersteunen, door een keer op te passen of praktische hulp te bieden aan elkaar. Sommige pleegzorgorganisaties stimuleren dit contact tussen pleegouders, in de vorm van koffieavonden en buddy-systemen.

Ook zijn er gemeenten die dit ondersteunen. Daarnaast zijn er landelijke initiatieven vanuit de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Platform Pleegzorg.nl en programma’s als Mockingbird Nederland.

Specifieke ondersteuning

Soms zorgt specifiek gedrag van jouw pleegkind voor kopzorgen binnen jullie gezin. Het komt regelmatig voor dat pleegkinderen problemen ervaren op het gebied van hechting of lijden onder traumatische ervaringen. Zeker kinderen die al meerdere verplaatsingen hebben meegemaakt, kunnen gedragsproblemen hebben of ontwikkelen.

Meer kennis krijgen over de problematiek en het gedrag van jouw pleegkind – psycho-educatie – kan helpen. Ook hier geldt dat de ouders van het pleegkind relevante kennis kunnen hebben over het omgaan met dit gedrag.

Daarnaast zijn er specifieke behandelingen en interventies beschikbaar bij gedragsproblemen van pleegkinderen. Die zijn gericht op het verminderen van zorgelijk gedrag bij jouw pleegkind en op het omgaan met dit gedrag in jouw gezin. Pleegzorgorganisaties kunnen je meer vertellen over het aanbod in de regio.

Lees ook

Alle pagina’s over pleegzorg

Naar het overzicht

Yamuna Ditters

Yamuna Ditters

adviseur transformatie en internationale kennis