Hoe ga ik om met de opvoeding van mijn pleegkind?

Als pleegouder kun je veel betekenen voor je pleegkind. Dat begint bij het 'gewone' opvoeden in een zo gewoon mogelijke thuis- en gezinssituatie. Als er ook eigen kinderen in jullie gezin zijn, hebben jullie vaak al een eigen manier van doen. Het is voor jullie eigen kinderen belangrijk dat er niet te veel verandert met de komst van een pleegkind.

Informatie uitwisselen met ouders

Met positief betrokken zijn, aanmoedigen, grenzen stellen, duidelijke instructies geven en goed communiceren met elkaar geef je kinderen een sterke basis. Toch kun je net als elke pleegouder vragen over opvoeden hebben. Deze kun je met de pleegzorgbegeleider bespreken, maar ook met de ouders. Zij weten veel over wat wel en niet werkt in de opvoeding van hun kind. Waar wordt het kind rustig en blij van? Wat helpt hierbij? En wat zijn bijvoorbeeld belangrijke culturele of religieuze routines en gewoonten waar het kind aan gewend is? Ook het pleegkind zelf kan daar misschien meer over vertellen. Voor pleegkinderen en hun ouders is het belangrijk om deze informatie te kunnen delen. Jullie onbevooroordeelde en respectvolle houding helpt daarbij.

Ondersteuning bij het opvoeden

Andere ondersteuning bij het opvoeden is ook mogelijk. Er zijn verschillende programma's en trainingen die je als pleegouder kunt volgen, zoals video-interactiebegeleiding en trainingen gericht op puberteit, trauma of hechting. Jullie pleegzorgbegeleider kan het aanbod met jullie bespreken.

Contact met andere pleegouders helpt ook. Samen kunnen jullie ervaringen uitwisselen en praten over eventuele problemen in het pleeggezin. Er zijn ook pleegouders of vrijwilligers die pleeggezinnen ondersteunen door een keer op te passen of praktische hulp te bieden aan elkaar. Sommige pleegzorgorganisaties stimuleren dit contact tussen pleegouders met koffieavonden en buddy-systemen. Ook zijn er gemeenten die dit ondersteunen. Daarnaast zijn er landelijke initiatieven vanuit de Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen, Platform Pleegzorg.nl en programma's als Mockingbird Nederland

Specifieke ondersteuning

Soms zorgt bepaald gedrag van jouw pleegkind voor kopzorgen binnen jullie gezin. Het komt regelmatig voor dat pleegkinderen problemen hebben met hechting of last hebben van traumatische ervaringen. Zeker kinderen die al vaker een overplaatsing hebben meegemaakt, kunnen gedragsproblemen hebben of ontwikkelen.

Meer kennis krijgen over de problemen en het gedrag van jouw pleegkind – psycho-educatie – kan helpen. Ook hier geldt dat de ouders van het pleegkind nuttige kennis kunnen hebben over het omgaan met dit gedrag. Daarnaast zijn er speciale behandelingen en interventies voor het verminderen van gedragsproblemen van pleegkinderen. Pleegzorgorganisaties kunnen je meer vertellen over het aanbod in de regio.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders