Vraag naar jeugdzorg, van toename naar afname

Bijna 1 op de 8 kinderen tot 18 jaar krijgt een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het is een groeiende trend die leidt tot financiële tekorten. Het doet ook de vraag rijzen of kinderen beter af zijn met steeds meer zorggebruik.

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt daarom kennis over inhoud en sturing om meer zicht en grip op het jeugdveld te kunnen krijgen.

Zelfdoding

Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 zelfmoorden in 2018 weer terug op het niveau van 2016.

2017 zag een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar.

Heldere datapresentatie

Bijeenkomst Kennisnetwerk Jeugdmonitoring

Kom naar de bijeenkomst op donderdag 18 juli en leer hoe u data begrijpelijk presenteert. 

Spreker is adjunct-hoogleraar systeemgenetica Lude Franke. Hij werkt met ingewikkelde datasets en is ook grafisch ontwerper. Deze vaardigheden gebruikt hij vaardigheden om zijn data begrijpelijk te presenteren.

OplossingenLab 3

Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Kom naar OplossingenLab 3 op 23 september en ontwikkel gezamenlijk een passend onderwijs-zorgaanbod. 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies