Informatie voor beleidsmakers

Als beleidsmaker in het jeugdveld wil je grip houden op allerlei ontwikkelingen. En een koers uitzetten voor het oplossen van belangrijke vraagstukken rond kinderen, jongeren en hun ouders. Vanuit de gemeente, het onderwijs of een jeugdzorgorganisatie wil je zicht houden op kwaliteit. Of je wilt preventie versterken, passend onderwijs verbeteren en de overgang naar volwassenenzorg soepeler laten verlopen. Dan heb je behoefte aan gedegen kennis en goede voorbeelden. Hier vind je betrouwbare informatie en tips over hoe je het beleid nog beter kunt afstemmen op de praktijk.

Actueel

Veel gekozen onderwerpen

Op deze pagina's vind je informatie die voor jou als beleidsmaker relevant is.

Coronavirus - informatie voor beleidsmakersTransformatie jeugdhulpPreventief jeugdbeleidIntegrale jeugdhulp

Alle onderwerpen A-Z

Publicaties voor jou als beleidsmaker

Alle publicaties