Kennis

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. 

Publicaties van het NJi

  • Mbo-student centraal

    Professionals
    Beleidsmakers

    Deze publicatie gaat over de samenwerking van mbo-instellingen met andere partijen om studenten extra ondersteuning te bieden.

  • Opgroeien doe je samen

    Deze publicatie beschrijft wat we verstaan onder 'de pedagogische basis': alles wat bijdraagt aan het opgroeien van kinderen.

Meer publicaties