Kennis

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. 

Publicaties van het NJi

 • Jonge democratische burgers in Europa

  Jonge democratische burgers in Europa

  Professionals
  Beleidsmakers

  In deze publicatie vind je voorbeelden van Europese organisaties, programma's en campagnes die jongeren democratisch bewustzijn meegeven.

 • Jongerenwerk in Europa: grote variatie met een stevige basis

  Jongerenwerk in Europa: grote variatie met een stevige basis

  Jongeren
  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit artikel lees je Europese voorbeelden van beleid, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van jongerenwerk.

 • De kracht van integraal werken

  De kracht van integraal werken

  Hoe organiseren scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren samen met ouders en jongeren zorg in onderwijstijd?

Meer publicaties