Radicalisering

Een jongere die radicaliseert, krijgt radicale ideeën en wil dat de samenleving ingrijpend verandert. Daarbij groeit de wens om die ideeën om te zetten in daden. Radicalisering is een proces. Het begint ermee dat de jongere steeds meer zwartwit gaat denken. De jongere zet zich af tegen mensen die anders denken en uiteindelijk tegen de maatschappij. Als een jongere bereid is om geweld te gebruiken, spreken we van extremisme. Het is belangrijk om alert te zijn op radicalisering bij jongeren.

Uitgelicht