Hoe ga je om met een radicaliserende jongere?

Als jeugdprofessional kun je te maken krijgen met een jongere die radicale opvattingen heeft. Of je vangt signalen op die kunnen wijzen op een radicaliseringsproces. Hoe kun je het beste handelen in deze situaties? En hoe ga je het gesprek aan met zo'n jongere? 

Open houding 

Een open en nieuwsgierige houding is belangrijk wanneer je in gesprek bent met een jongere die radicale opvattingen heeft. Neem de jongere en zijn idealen serieus, zonder mee te gaan in de denkbeelden. Probeer zonder vooroordelen en argwaan het gesprek te voeren. Dit kan moeilijk zijn, omdat sommige denkbeelden niet kunnen stroken met je eigen overtuigingen, waarden of normen. 

Sensitief vakmanschap is belangrijk. Door deze houding kan een vertrouwensband ontstaan en dat biedt mogelijkheden om de jongere verder te ondersteunen. Contact met niet-radicale personen is immers een sterke beschermende factor. Als mensen om de jongere heen hun band met de jongere verbreken vanwege zijn radicale ideeën, is de kans groot dat de jongere verder afglijdt.  

Overleg met anderen 

Oordeelsvorming, zeker in gevoelige zaken, moet je nooit alleen doen. Vraag een collega om mee te kijken met je bevindingen. Weeg samen de signalen die jullie hebben opgemerkt. Het is belangrijk dat signalen berusten op feiten, en niet ingekleurd zijn door eigen interpretaties. In de Werkwijze informatie delen van Platform JEP wordt beschreven hoe je signalen van mogelijke radicalisering kunt beschrijven. 

Als binnen jouw organisatie een aandachtsfunctionaris radicalisering of een specialist op dit thema beschikbaar is, betrek deze er dan bij. Die kan dan helpen bij het inschatten van de situatie van de jongere. Als zo'n specialist niet aanwezig is, kun je altijd hulp inroepen bij het Landelijk Steunpunt Extremisme. Zij kunnen vrijblijvend je vragen beantwoorden en advies geven. 

Informatie delen

Vaak zijn er vragen over wat je wel en niet mag delen rondom de casus van een jongere. Wanneer is bijvoorbeeld de situatie zo zorgelijk dat de jongere aan een veiligheidstafel besproken moet worden? Ook voor dit soort afwegingen helpt de Werkwijze informatie delen van Platform JEP. 

Trainingen 

Er zijn verschillende trainingen en workshops die kunnen helpen om radicalisering te begrijpen, herkennen en er goed op te reageren. 

De training Omgaan Met Extreme Idealen (OMEI) biedt jeugdprofessionals inzicht in hoe extreme idealen zich ontwikkelen en hoe dat verband houdt met de identiteitsontwikkeling van jongeren. In deze training leer je ook hoe je contact kunt maken met jongeren, hoe je een goed gesprek voert en welke vragen je dichter bij de jongere brengen. Ook leer je wat jij als professional kunt doen en wanneer je hulp moet bijschakelen. 

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) biedt een divers leerprogramma voor professionals uit verschillende velden: gemeente, onderwijs, jeugdzorg en politie. De basistraining geeft kennis over het fenomeen radicalisering en zorgt voor een bewustzijn hoe je vanuit je professionele rol hierop in kan spelen. Daarnaast zijn er verdiepingstrainingen toegespitst op beroepsgroepen of op specifieke vormen van radicalisering. 

Op de website van Platform JEP vind je een uitgebreid overzicht van trainingen en instrumenten voor professionals.

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

onderzoeker / adviseur