Databank Instrumenten

Deze databank bevat beschrijvingen van meer dan 100 instrumenten die beroepskrachten in de jeugdsector ondersteunen bij hun oordeels- en besluitvorming. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.

Foto Danielle de Veld