Beoordeling kwaliteit instrumenten door de COTAN

Als een instrument door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen is beoordeeld, is in de databank een link naar de betreffende pagina in de online COTAN documentatie opgenomen.

COTAN beschrijft en beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland. De instrumenten worden beoordeeld op basis van zeven criteria: betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, criteriumvaliditeit, normen kwaliteit van de handleiding, kwaliteit van het testmateriaal en uitgangspunten van de testconstructie.

Meer informatie over de COTAN vind je op www.cotandocumentatie.nl.

Foto Danielle de Veld