Organisatie van het NJi

Directie

De directie van het Nederlands Jeugdinstituut bestaat uit:

Ans van de Maat

Ans van de Maat
voorzitter directie 

Rutger Hageraats

Rutger Hageraats
directielid

  Vakgroepen en projectteams

  Het NJi werkt in een structuur met vijf vakgroepen en flexibele projectteams. Medewerkers uit verschillende vakgroepen werken samen in projectteams, die worden aangestuurd door projectleiders. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de projecten. In een vakgroep staat de (door)ontwikkeling van visie en expertise in een specifiek vakgebied centraal.

  De vakgroepen zijn:

  • Opgroeien en Opvoeden
  • Passende hulp
  • Vakmanschap en Professionalisering
  • Kwaliteit, Beleid en Monitoring
  • Communicatie en Kennisdeling

  Medewerkers

  Het Nederlands Jeugdinstituut heeft momenteel circa 130 medewerkers in dienst.

  Raad van toezicht

  De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Nederlands Jeugdinstituut.

  • Prof. dr. Peter van Lieshout (voorzitter) - hoogleraar maatschappijwetenschappen Universiteit Utrecht, voorzitter Raad van Bestuur QANU
  • Ir. Toke Tom - bestuurder Stichting OKT
  • Ir. Mariënne Verhoef - bestuurder Spirit! Jeugd en opvoedhulp
  • Drs. Naïma Azough - senior consultant adviesbureau Publinc; ex-lid Tweede Kamer (GroenLinks) en moderator en programmamaker
  • Mr. Marjo Septer RA - directeur bedrijfsvoering Leger des Heils Midden Nederland

  Beloningsbeleid

  De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Sociaal Werk.

  Lees ook