Organisatie van het NJi

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut bestaat uit:

Foto Ans van de Maat

Ans van de Maat

Foto Rutger Hageraats

Rutger Hageraats

Vakgroepen en projectteams

Het NJi werkt in een structuur met vijf vakgroepen en flexibele projectteams. Medewerkers uit verschillende vakgroepen werken samen in projectteams, die worden aangestuurd door projectleiders. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de projecten. In een vakgroep staat de (door)ontwikkeling van visie en expertise in een specifiek vakgebied centraal.

De vakgroepen zijn:

  • Opgroeien en Opvoeden
  • Passende hulp
  • Vakmanschap en Professionalisering
  • Kwaliteit, Beleid en Monitoring
  • Communicatie en Kennisdeling

Ondergebracht bij het NJi

Nationaal Agentschap

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport, European Solidarity Corps en GO Europe (Eurodesk Nederland) is ondergebracht bij het NJi.

Medewerkers

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft momenteel circa 130 medewerkers in dienst.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Nederlands Jeugdinstituut.

  • Drs. Paul Blokhuis (voorzitter) -  voorzitter van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
  • Drs. Rinda den Besten (vice-voorzitter) - bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Oost-Brabant
  • Drs. Naïma Azough - senior consultant adviesbureau Publinc; ex-lid Tweede Kamer (GroenLinks) en moderator en programmamaker
  • Mr. Marjo Septer RA - directeur bedrijfsvoering Leger des Heils Midden Nederland
  • Prof. dr. Judi Mesman - hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Leiden

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Sociaal Werk.

Lees ook