Rutger Hageraats

Foto Rutger Hageraats
Functie: 
bestuurder
E-mailadres: 
r.hageraats@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 74
Volg Rutger Hageraats op social media: 

Rutger Hageraats is een van de twee bestuurders van het Nederlands Jeugdinstituut. Samen met Ans van de Maat is hij verantwoordelijk voor de algemene leiding van het NJi.

Een van zijn belangrijkste aandachtsgebieden is het samen sturen op effectief integraal jeugdbeleid. De impact van maatschappelijke ontwikkelingen voor de jeugd, sturen op kwaliteit, veranderprocessen en transformationeel leiderschap komen daarin samen.

Rutger heeft lange tijd als manager en programmaleider gewerkt bij de gemeentelijke overheid. Bij de gemeente Amsterdam was hij onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg.