Rutger Hageraats

Foto Rutger Hageraats
Functie: 
bestuurder
E-mailadres: 
r.hageraats@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 74
Volg Rutger Hageraats op social media: 

Rutger Hageraats is een van de twee bestuurders van het Nederlands Jeugdinstituut en samen met Ans van de Maat verantwoordelijk voor de algemene leiding van het NJi.

Hij is gespecialiseerd in inhoudelijke thema's als effectief integraal jeugdbeleid, sturen op kwaliteit en de samenwerkingsvraagstukken in het jeugddomein, de regierol van gemeenten in het sociale domein en transformationeel leiderschap.

Rutger treedt daarnaast op als moderator en was tot maart 2020 voorzitter van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Eerder was hij bij de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg en als programmamanager in zowel Amsterdam als op landelijk niveau betrokken bij diverse ontwikkeltrajecten.