Missie en ambitie

Een kansrijke jeugd voor ieder kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft en deelt kennis over wat goed en minder goed werkt bij het opgroeien. We willen dat ieder kind de kans krijgt om zich naar vermogen te ontplooien en op te groeien tot een veerkrachtige, actieve en zelfstandige volwassene. Dat is onze ambitie, daar gaan we voor.

Waar het Nederlands Jeugdinstituut voor staat

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Wij brengen kennis onder de aandacht en helpen om die kennis toe te passen. Dat is onze missie, daar staan we voor.

Dit is kennis

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Daarbij gaat het om lokale, regionale, nationale en internationale kennis. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden wij die kennis. Niet in ons eentje maar samen met iedereen die erbij betrokken is.

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Foto Ans van de Maat

Dit is onze werkwijze

Als Nederlands Jeugdinstituut weten we wat er speelt in het jeugdveld. We hebben oog voor de dilemma's van professionals, beleidsmakers en bestuurders, en voor die van opvoeders, kinderen en jongeren. Samen met hen zoeken we naar betere oplossingen voor actuele vragen en ontwikkelingen. We leren van uitkomsten en resultaten: samen lerend doen wat werkt.

We zorgen dat kennis over opgroeien actueel is en voor iedereen goed vindbaar, toegankelijk en toepasbaar. Ook voor het bredere publiek. We voeden het maatschappelijk debat met kennis over opgroeien en zetten onderwerpen op de publieke agenda. Dat is onze strategie, dat is onze werkwijze.

Zo herken je het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk kenniscentrum over opgroeien. We hebben een publieke taak en onderzoeken objectief wat écht helpt. De professionals die werken bij het Nederlands Jeugdinstituut zijn bevlogen en willen het verschil maken in het leven van kinderen, jongeren en opvoeders. We werken samen met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen en jongeren. Professionals, beleidsmakers, bestuurders, vrijwilligers en natuurlijk jongeren en opvoeders zelf. Onafhankelijk, betrokken en samen met anderen. Dat zijn de drie kernwaarden van het Nederlands Jeugdinstituut, daaraan herken je ons.

Lees ook