Missie en ambitie

Een kansrijke jeugd voor ieder kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft en deelt kennis over wat goed en minder goed werkt bij het opgroeien. We willen dat ieder kind de kans krijgt om zich naar vermogen te ontplooien en op te groeien tot een veerkrachtige, actieve en zelfstandige volwassene. Dat is onze ambitie, daar gaan we voor.

Onze missie

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Wij brengen kennis onder de aandacht en helpen om die kennis toe te passen. Dat is onze missie, daar staan we voor.

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Foto Ans van de Maat

Onze kernwaarden

Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum met een publieke taak. We onderzoeken wat er werkt en voor wie het werkt. De professionals die bij ons werken zijn bevlogen. We werken samen met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen en jongeren: jongeren en opvoeders, professionals, beleidsmakers, bestuurders en vrijwilligers. Onze drie kernwaarden zijn: onafhankelijk, betrokken en samen met anderen.

Dit is kennis

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Daarbij gaat het om lokale, regionale, nationale en internationale kennis. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden wij die kennis. Niet in ons eentje maar samen met iedereen die erbij betrokken is.

Lees ook