Jaarverslag 2021

Geef jeugd tijd en ruimte

2021 was weer een roerig jaar met nieuwe coronalockdowns, de nasleep van de toeslagenaffaire, prestatiedruk en de jeugdzorg die in zwaar weer verkeerde. Dat zette druk op kinderen en jongeren. Als kennisinstituut weten we steeds flexibeler en actiever in te spelen op de actualiteit. Die houdt ons scherp. We pakken onderwerpen op die van invloed zijn op het kansrijk opgroeien van onze jeugd, en kijken hoe we daar met onze kennis aan kunnen bijdragen.

Benieuwd naar wat we hebben gedaan?

Lees ons jaarverslag

De volledige jaarrekening van 2021 is op te vragen via info@nji.nl.

Lees ook