Jaarverslag 2023

Naar een hoopvolle toekomst voor de jeugd

In dit online jaarverslag lees je wat onze belangrijkste opgaven waren in 2023. In het essay 'Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik' concludeerden we dat het een opgave voor de hele samenleving is om de omstandigheden te verbeteren waarin kinderen en jongeren opgroeien. Als NJi is het onze rol om de beschikbare kennis hierover samen te voegen, als fundament onder de ontwikkelingen in het jeugdveld. Zoals het versterken van de pedagogische basis, en het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp.

We gaven onszelf daarom de opdracht om onze doelgroepen nog meer te doorgronden, zodat we met onze kennis de juiste impact kunnen maken. Ook richtten we ons op de manier waarop wij onze kennis aanbieden. Aan al die mensen die in de dagelijkse praktijk werken met en voor kinderen en hun opvoeders. En ook steeds meer aan kinderen en opvoeders zelf.  

We hebben in 2023 de rol van het NJi verdiept en aangescherpt. Zo kunnen we samen met alle partijen bewegen naar een hoopvolle toekomst voor de jeugd.  

Benieuwd naar wat we hebben gedaan?  

Lees ons jaarverslag

De volledige jaarrekening van 2023 is op te vragen via info@nji.nl.

Lees ook