Jaarverslag 2022

Jeugd een duurzaam perspectief bieden

In dit online jaarverslag lees je wat onze belangrijkste opgaven waren in 2022. We besteedden aandacht aan onderwerpen als de oorlog in Oekraïne, toenemende armoede en groeiende prestatiedruk. Verder kwamen ook grensoverschrijdend gedrag, de toeslagenaffaire en uithuisplaatsingen aan bod. Het zijn allemaal onderwerpen die een impact hebben op het leven van kinderen en jongeren. We boden snel kennis bij deze en andere actualiteiten.

Als kenniscentrum benadrukken we dat de omgeving waarin een kind opgroeit ertoe doet. Ouders en opvoeders zijn belangrijk, maar ook vrienden, leerkrachten en sporttrainers. Iedereen heeft een rol. Contacten tussen mensen vormen het fundament voor opgroeien. Dit noemen we de pedagogische basis. We hebben onze kennis over dit onderwerp uitgebreid.

We slagen er steeds beter in om jongeren, ouders, jeugdprofessionals en beleidsmakers de kennis te bieden die zij nodig hebben. Daar gaan we in 2023 mee verder.

Benieuwd naar wat we hebben gedaan?

Lees ons jaarverslag

De volledige jaarrekening van 2022 is op te vragen via info@nji.nl.

Omslag NJi-jaarverslag 2022

Lees ook