Doel en doelgroep van de databank Instrumenten

De databank Instrumenten biedt een overzicht van hulpmiddelen voor professionals die werken met kinderen, jongeren en ouders.

Doel

Beroepskrachten die werken met kinderen, jongeren en ouders beschikken over vele hulpmiddelen voor het verzamelen en analyseren van informatie over hun cliënten en voor het evalueren van hun werk. Zo bestaan er bijvoorbeeld vragenlijsten om problemen van kinderen te signaleren en observatie-instrumenten om de ontwikkeling van peuters te volgen. De databank Instrumenten biedt een overzicht van hulpmiddelen, met daarbij informatie over inhoud en achtergrond.

Doelgroep

De databank is vooral bedoeld voor beroepskrachten in de jeugdhulp, het jeugdwelzijnswerk, de kinderopvang, de voor- en vroegschoolse educatie, en voor beroepskrachten die zich bezighouden met ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning. Professionals die zich bezighouden met de selectie van hulpmiddelen vinden in de databank ook informatie over bijvoorbeeld de kosten van een instrument.

De databank is bedoeld voor:

Beroepskrachten in de jeugdsector

  • die op zoek zijn naar een bruikbaar hulpmiddel voor een cliënt, of
  • die geïnteresseerd zijn in hulpmiddelen en geïnformeerd willen worden over wat er op de markt is.

Beleids- en stafmedewerkers

  • die verantwoordelijk zijn voor de selectie en aanschaf van hulpmiddelen, of
  • die producten willen vergelijken op betrouwbaarheid en validiteit, kosten en bruikbaarheid.

Organisaties

  • die hun medewerkers willen informeren over de beschikbare hulpmiddelen in hun organisatie.

Onderzoekers

  • die voor hun onderzoek willen nagaan welke hulpmiddelen bruikbaar zijn.

Opleiders

  • die hun onderwijsaanbod willen afstemmen op actuele informatie over instrumenten en richtlijnen, of
  • die hun studenten willen informeren over wat er op de markt is aan goede en bruikbare hulpmiddelen.

Studenten

  • die een opleiding volgen om een functie in de jeugdsector te vervullen.
Foto Danielle de Veld