Verschil tussen radicalisering, extremisme en polarisatie

Misschien lees of hoor je weleens berichten over radicalisering, extremisme of polarisatie. Maar wat betekenen deze woorden precies? En wat zijn de verschillen?

Verschillende termen

Je hoort de woorden radicalisering, extremisme en polarisatie misschien weleens voorbij komen op televisie of sociale media. Bijvoorbeeld in nieuwsberichten over rechts-extremisme of de polarisering in de samenleving. Deze woorden worden regelmatig door elkaar heen gebruikt. Toch zijn het verschillende dingen.

Radicalisering

Radicalisering betekent dat een persoon of groep steeds sterker denkt en gelooft in iets wat niet past bij hoe wij in onze samenleving met elkaar omgaan. De persoon of groep is daarbij steeds meer bereid om zich ook echt naar deze mening te gedragen. Bijvoorbeeld door bepaalde dingen te doen of te zeggen.

Extremisme

Extremisme betekent dat een persoon expres  de wet overtreedt omdat die heel erg gelooft in bepaalde ideeën. Voorbeelden van extremisme zijn het dreigen of plegen van aanslagen of het oproepen tot discriminatie of geweld.

Polarisatie

Polarisatie betekent dat er steeds meer wij-zij-denken ontstaat tussen groepen in de samenleving. Het is normaal dat verschillende groepen het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar bij polarisatie komen groepen in de samenleving steeds meer tegenover elkaar te staan. Daardoor komen er steeds meer spanningen tussen hen en wordt de samenleving harder.

Wat hebben radicalisering, extremisme en polarisatie met elkaar te maken?

Is er bijvoorbeeld altijd sprake van extremisme als iemand geradicaliseerd is? En leidt polarisatie altijd tot radicalisering?

In het kort de antwoorden op deze vragen:

  • Radicalisering zorgt niet altijd voor extremisme. Iemand kan bijvoorbeeld radicale ideeën of meningen hebben, maar daarvoor niet de wet willen overtreden.
  • Polarisatie leidt niet altijd tot radicalisering of extremisme. Als er veel polarisatie is, kan dat ervoor zorgen dat iemand zich sneller aangetrokken voelt tot radicale of extremistische groepen of gedachten. Dit noem je ook wel een 'voedingsbodem' voor radicalisering.

Maak je je zorgen om iemand?

Merk je dat iemand in je omgeving steeds extremere gedachten heeft? Of heb je vragen over radicalisering en wil je hier graag met iemand over praten? Op de pagina Ik maak me zorgen om iemand die mogelijk radicaliseert vind je meer informatie.

Bekijk ook de video waarin pedagoog Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam uitlegt hoe je het beste in gesprek kunt gaan met iemand met een extreme mening.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren