Wat kun je doen aan polarisatie en radicalisering?

Polarisatie en radicalisering zijn verschijnselen die algemeen als belangrijke maatschappelijke problemen worden gezien. Jongeren en jongvolwassenen zijn extra kwetsbaar voor radicalisering. Daarom besteedt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) speciale aandacht aan de risico's die jongeren lopen, aan de manieren waarop zij daartegen beschermd kunnen worden en aan de rol die professionals en organisaties in het jeugddomein hierbij spelen.

De laatste tien jaar zijn op dit gebied veel initiatieven ontplooid, zowel in beleid en praktijk als in onderzoek. Tegelijkertijd is er behoefte aan zicht op de effectiviteit van initiatieven om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Uit het onderzoek en uit de praktijk komen steeds meer inzichten die kunnen helpen om in specifieke situaties gericht interventies in te zetten.

Dit document is een verkenning van wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering. Onze benadering is om in de eerste plaats te zoeken naar ingredi├źnten van een effectieve aanpak van preventie van polarisatie en radicalisering. En dan speciaal met het oog op de praktijk van jeugdprofessionals.

Dit rapport biedt daarmee geen eenvoudige oplossingen. Dat kan ook niet bij complexe fenomenen als polarisatie en radicalisering. Het geeft wel de richting aan waarin we oplossingen moeten zoeken.

Hiermee willen we professionals die met jeugd te maken hebben inzicht geven in deze complexe maatschappelijke verschijnselen. Ook willen we laten zien wat zij in hun beroepspraktijk en in het beleid kunnen doen rondom deze fenomenen. De nadruk ligt daarbij op preventie.

Titel: 
Wat kun je doen aan polarisatie en radicalisering?
Auteur: 
Berg, G. van den
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
64 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie