Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

Preventie en aanpak van polarisatie zijn meestal geen duidelijk onderdeel van de opdracht van jeugdprofessionals. Maar onbewust werken jeugdprofessionals vanuit hun werkzaamheden vaak wel aan het voorkomen van polarisatie onder jongeren. Wat zijn hun behoeften, zorgen, kansen en dilemma's op het gebied van preventie en aanpak van polarisatie?

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Jeugdinstituut voerden groepsgesprekken met uitvoerende jeugdprofessionals verspreid over het land. Uit die gesprekken bleek dat professionals regelmatig worstelen met hun rol en positie rondom polarisatie. Bijvoorbeeld rondom de polarisatie die bestond tijdens de coronaperiode, maar ook bij andere discussies die leiden tot maatschappelijke spanningen. Professionals weten niet altijd wat ze moeten doen en verschillende partijen hebben verschillende verwachtingen. Dit rapport beschrijft de observaties en ervaringen die de jeugdprofessionals tijdens de gesprekken deelden.

Omslag publicatie
Titel: 
Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals
Auteur: 
Ministerie van SZW; NJi
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
20 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie