Jongeren en polarisatie

Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan

Deze publicatie beschrijft de preventie en aanpak van polarisatie in het jeugddomein. Daarnaast bevat het een aanzet voor een toetsingskader voor werkwijzen gericht op het voorkomen en verminderen van polarisatie in het jeugddomein. Ook bevat het een beschrijving van de oplopende spanningen. 

Omslag publicatie jongeren en polarisatie
Titel: 
Jongeren en polarisatie. Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan
Auteur: 
Platform Jep, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
17 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Meer informatie:

Factsheet Jongeren en polarisatie