Licht verstandelijk beperkte jeugd (lvb)

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben een lager IQ dan gemiddeld. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het kan een probleem worden als zij moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld doordat ze niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Of als ze moeite hebben met lastige sociale situaties of praktische zaken. Veel problemen zijn te voorkomen als een kind met een lichte verstandelijke beperking op tijd de juiste ondersteuning krijgt.

Uitgelicht