Hoe ondersteun je iemand met een licht verstandelijke beperking?

Om kinderen, jongeren of ouders met een licht verstandelijke beperking (lvb) te helpen heb je praktische kennis nodig. Daarmee zorg je dat mensen met een lvb beter kunnen meedoen in de samenleving. Maar hoe doe je dat?

Waarmee moet je rekening houden bij een lvb?

Zorg dat je bij iemand met een licht verstandelijke beperking extra rekening houdt met dat diegene:

  • minder goed begrijpt wat je zegt of schrijft, meer tijd nodig heeft om iets te leren en zich minder lang kan concentreren
  • soms ook een psychische kwetsbaarheid, een vorm van autisme of psychische problemen heeft
  • soms moeilijker sociale contacten aangaat en onderhoudt
  • gepest of uitgesloten kan worden op school
  • tijd nodig heeft om je te vertrouwen, vooral na eerdere negatieve ervaringen met hulp.

Sluit aan bij de behoeften van iemand met een lvb

Om iemand met een licht verstandelijke beperking goed te helpen, is het belangrijk dat jij:

  • je spreektaal aanpast om betere gesprekken te voeren en te voorkomen dat iemand overvraagd wordt of afhaakt. Kijk voor tips op Taal voor allemaal
  • een positieve, respectvolle en eerlijke houding hebt om ervoor te zorgen dat iemand vertrouwen in je krijgt
  • aansluit bij de persoon door rekening te houden met diens gewoontes, interesses en waar iemand goed in is. Stimuleer de persoon om zelf na te denken en in actie te komen
  • een vaste structuur biedt en een stappenplan maakt met concrete tips over hoe je iets kunt aanpakken. En dat je daar begrijpelijke voorbeelden bij geeft, haalbare doelen stelt en vaardigheden op verschillende manieren oefent
  • het sociale netwerk inschakelt, zodat de persoon het geleerde ook kan toepassen in andere situaties. Vraag toestemming aan je cliënt om contact te houden met de ouders of andere belangrijke personen zodat zij kunnen helpen.

Lees meer handige tips

Handige manieren om iemand met een lvb te helpen

Je kunt kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking niet altijd helpen op dezelfde manier als die zonder beperking. Dit komt onder andere doordat zij meer herhaling en langer de tijd nodig hebben om informatie te verwerken. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft een overzicht van interventies die wel geschikt zijn. Voor begeleiders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking bestaat het reflectiemiddel Balans in Beeld. Door het invullen van de vragen krijg je concrete tips voor het inrichten van de hulp.

Wat als iemand met een lvb meerdere hulpverleners heeft?

Het kan dat iemand met een licht verstandelijke beperking hulp krijgt van verschillende professionals met elk een eigen specialisme. Het is belangrijk dat al deze professionals samenwerken. Zoek daarom als professional de verbinding met anderen. Kijk ook met het gezin en alle professionals naar welke oplossingen er zijn. Op de site van van het Landelijk Kenniscentrum LVB lees je hoe je zo'n integrale samenwerking aangaat wanneer je iemand met een lichte verstandelijke beperking helpt.

Toolkit Blik op LVB (Landelijk Kenniscentrum LVB)E-learning over het herkennen van een lvb (Landelijk Kenniscentrum LVB)App voor het vroegtijdig herkennen van een lvb (Wijkteams werken met jeugd)Uit je bubbel (Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie)Website Wijkteams Werken met Jeugd

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud