Wijkteams

Een wijkteam is een professioneel team dat wijkbewoners helpt, zoals kinderen en hun ouders. Een wijkteam zit altijd in de buurt, vandaar de naam. Een wijkteam komt in actie als er in een gezin vragen of zorgen zijn. Daarbij is de insteek: wat gaat wel goed, wat is er wel mogelijk? Elk wijkteam is anders. In een wijkteam zitten verschillende professionals, zoals een maatschappelijk werker en een orthopedagoog. In het team overleggen ze met elkaar.

Toolbox voor wijkteams

De toolbox Wijkteams werken met jeugd geeft een overzicht van praktische hulpmiddelen voor wijkteammedewerkers. De tools helpen bij het ondersteunen van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders. Hoe herken je bijvoorbeeld of bepaalde problemen spelen? En hoe ga je daarover in gesprek? De tools zijn gratis te downloaden en te gebruiken.

Naar de toolbox