Met wie mag het wijkteam informatie delen?

Tijdens de hulp van het wijkteam deel je persoonlijke informatie met de hulpverleners. Zij mogen deze niet zomaar delen met anderen. Het wijkteam moet zich houden aan de wet. Hoe gaat het team om met informatie over jou of je kind?

Waarom informatie delen?

Vaak zijn er meerdere mensen betrokken bij de hulp aan een gezin. Denk aan een andere hulpverlener, de school of een buurvrouw. Dan kun je informatie over jouw situatie met anderen delen. Samen kijken jullie dan welke hulp het beste past bij jouw situatie en gezin. Daarnaast kunnen jullie hierdoor alle hulp goed op elkaar afstemmen.

Praten over je rechten

Het wijkteam plant altijd een gesprek met jou in. Hierin vertelt de wijkteamprofessional hoe het wijkteam werkt. Bijvoorbeeld hoe informatie over jouw vraag wordt vastgelegd in een dossier. En hoe het wijkteam omgaat met het delen van informatie. Dat verschilt soms een beetje per gemeente. Wijkteams zijn namelijk in elke gemeente anders georganiseerd. Wel moeten ze zich altijd houden aan de wet.

Wanneer mag het wijkteam informatie delen?

Het wijkteam moet bijna altijd toestemming vragen om jouw informatie te delen. Alleen als de hulpverleners zich veel zorgen maken, mogen ze dat doen zonder jouw toestemming. Bijvoorbeeld als je kinderen thuis niet meer veilig zijn en het delen van informatie vervelende gevolgen voorkomt. Dat heet conflict van plichten.

In andere gevallen moet de wijkteamprofessional hiervoor toestemming vragen. Dat kan aan jou als ouder, je kind of aan iemand anders zijn. Wie toestemming moet geven, hangt namelijk af van hoe oud je kind is en wie gezag heeft over het kind. Ook mogen hulpverleners informatie alleen delen met de personen die nodig zijn voor de hulp. De online PrivacyApp vertelt je hier meer over.

Afspreken wie informatie krijgt

In het beste geval praat het wijkteam niet óver jou of het gezin met anderen, maar samen mét jou. Jullie spreken dan samen af aan wie jullie informatie geven en hoe. Daarna is het goed als jullie allebei bij het gesprek zijn. Zo weet je altijd wat er besproken is.

Informatie over de hulp aan je kind

Krijgt je kind hulp van het wijkteam? De hulpverlener mag niet altijd informatie over je kind delen met jou. Dat hangt af van hoe oud je kind is en of je het gezag hebt.

  • Is je kind jonger dan 12 jaar en heb je gezag? De hulpverlener mag je op de hoogte houden over de hulp.
  • Is je kind 12, 13, 14 of 15 jaar en heb je gezag? De hulpverlener mag je op de hoogte houden. Het wijkteam moet wel eerst met je kind praten over wat het gaat vertellen en hoe.
  • Is je kind 16 of 17 jaar en heb je gezag? Je kind beslist zelf of de hulpverlener informatie met jou mag delen. Maakt het wijkteam zich grote zorgen om de veiligheid van je kind? De hulpverlener kan dan beslissen je toch informatie te geven, ook als je kind dat niet wil.
  • Is je kind 18 jaar of ouder? Je kind is volwassen en bepaalt zelf wat jij als ouder mag weten.

In de online PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming staat meer informatie over privacy. Kies hier eerst wat de relatie tot het kind is. Klik daarna op jouw vraag en geef antwoord op de vervolgvragen. Zo kom je bij het antwoord dat past bij jouw situatie. Ook staat in de app informatie over toestemming bij gezamenlijk gezag van gescheiden ouders.

  • Lees in de PrivacyApp meer over het delen van informatie
  • Leer meer over privacy en jeugdhulp in deze video

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders