Wat doet een wijkteam?

Opgroeien gaat – letterlijk en figuurlijk – met vallen en opstaan. Vaak vinden gezinnen, samen met de mensen om hen heen, een oplossing voor de dingen waar zij tegenaan lopen. Soms is ondersteuning of hulp wenselijk of nodig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende ondersteuning en hulp aan alle kinderen, jongeren en ouders.

Hoe wordt hulp en ondersteuning aan gezinnen georganiseerd?

Gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze hun hulp en ondersteuningsaanbod organiseren. Sommige gemeenten hebben een loket ingericht waar inwoners terechtkunnen met hun vragen. In andere gemeenten komen vragen binnen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, in weer andere gemeenten kun je direct aankloppen bij het wijkteam. En ook de huisarts of jeugdarts kan een eerste aanspreekpunt zijn voor hulp en ondersteuning.

Hoe het ook geregeld is, het is belangrijk dat voor iedereen – dus ook voor kinderen, jongeren en ouders – duidelijk is waar ze terechtkunnen met hun vragen. Vaak is dit te vinden op de website van de gemeente, onder kopjes als 'Zorg en ondersteuning', 'Opvoeden en opgroeien', 'Zorg en onderwijs' of 'Jeugd en gezin'. Maar ook scholen, huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin weten vaak waar ouders naartoe kunnen als ze vragen hebben.

Vrij toegankelijke hulp

Meestal krijgen kinderen, jongeren en gezinnen ondersteuning en hulp vanuit algemene voorzieningen voor jeugdhulp. Dat zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn zonder dat een verwijzing nodig is. In veel wijkteams bieden medewerkers vrij toegankelijke lichte, ambulante hulp. Gemeenten bepalen zelf welke hulp wel en welke niet voor iedereen toegankelijk is. 

Doorverwijzing naar specialistische hulp

Soms is de hulp die vrij toegankelijk is niet genoeg om een kind, jongere of gezin weer op weg te helpen. Volgens de Jeugdwet moet de gemeente dan zorgen voor een individuele voorziening, ofwel gespecialiseerde jeugdhulp. Hiervoor is een doorverwijzing nodig. Gemeenten bepalen zelf hoe en door wie wordt bepaald of doorverwijzing nodig is.

In gemeenten die werken met (wijk)teams, nemen deze zoveel mogelijk samen met jeugd en ouders een besluit over welke hulp het meeste passend is voor het gezin. Ook zorgen zij dat het kind of gezin terecht kan bij deze passende hulp. Of het wijkteam een rol speelt bij het uitvoeren van gespecialiseerde jeugdhulp, verschilt per gemeente. Dit heeft te maken met de taken en samenstelling van het wijkteam.

Lees ook

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker