We zijn het als ouders onderling niet eens over de hulp

Als ouders samen beslissen over hulp is belangrijk, maar niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld als je het met je partner of ex-partner niet eens bent over wat het beste is voor je kind. Hoe ga je hiermee om?

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hulp

Als je samen met je partner of ex-partner het gezag hebt over je kind, ben je ook samen verantwoordelijk voor beslissingen over hulp. Dat kan lastig zijn als je het niet eens bent met elkaar. Belangrijk is om altijd voor ogen te houden wat het beste is voor je kind en elkaar daarover vragen te stellen. Ook als je de enige ouder bent die het gezag heeft, kan het goed zijn om de andere ouder bij beslissingen over hulp te betrekken en samen na te denken over wat jullie kind nodig heeft.

Blijf in gesprek met elkaar over de hulp

Als je merkt dat je partner of ex-partner een andere mening heeft over wat het beste is voor je kind, blijf dan met elkaar in gesprek. Deze tips kunnen daarmee helpen:

  • Bespreek de zorgen die je hebt over je kind zonder iemand daarvan de schuld te geven.
  • Kijk naar de mogelijkheden en zet samen de voor- en nadelen tegenover elkaar.
  • Probeer uit een 'welles-nietes'-discussie te blijven. Leg uit waarom je vindt wat je vindt en laat de ander dit ook doen.
  • Probeer met elkaar voor ogen te houden welke toekomst jullie voor je kind wensen. Probeer persoonlijke problemen tussen jullie er niet bij te betrekken. En bekijk waarover je het wel met elkaar eens bent.
  • Geef de ander de tijd om te wennen aan jouw ideeën. Verwacht niet dat jij en je partner of ex-partner het direct met elkaar eens zijn.

Speciaal voor gescheiden ouders zijn er programma's die hen kunnen ondersteunen en leren om beter te communiceren en afspraken maken. Op de pagina Ondersteuning bij een conflictscheiding vind je een overzicht van verschillende programma's. Je kunt dit ook bespreken met de betrokken hulpverlener of met je huisarts.

Houd de behoefte van je kind voor ogen

Het belangrijkste is dat je altijd de focus houdt op wat het beste is voor je kind, ook al is dat niet altijd wat jou in eerste instantie het beste leek. Het is normaal dat je geneigd bent om vanuit je eigen gezichtspunt te willen beslissen. Maar voor je kind is het prettiger als jullie het samen eens worden.

Probeer samen antwoord te geven op de vraag: wat willen wij voor ons kind, nu en in de toekomst? Ga daarnaast met je kind in gesprek wanneer je beslist over hulp. Wil je hier meer over lezen? Ga dan naar de pagina Hoe betrek ik mijn kind bij beslissen over hulp? Zet uiteindelijk het gezamenlijke belang voorop, probeer elkaar te begrijpen en samen tot een oplossing te komen.

Kom je er samen toch niet uit?

Als je er samen niet uitkomt om een beslissing te nemen over hulp, kan een hulpverlener jullie daarbij ondersteunen. Daarnaast kun je ook hulp van een conflictbemiddelaar, een mediator, inschakelen. Wil je weten hoe je een gesprek over je wensen voert met de hulpverlener? Ga naar de pagina Hoe laat ik als ouder mijn stem horen?

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders