Wat als ik problemen heb met het wijkteam?

Als jouw kind een probleem heeft, wil je dat jullie als gezin goed geholpen worden. Misschien heeft jouw kind geen vertrouwen in het wijkteam. Of jullie zijn het oneens met de genomen beslissingen. Het is belangrijk dat je jouw kind steunt en dit bespreekt met de wijkteamprofessional. Hoe doe je dit?

Geen klik met de hulpverlener

Het kan dat je je niet op je gemak voelt bij de hulpverlener uit het wijkteam. Praat hier dan met de hulpverlener over. Maar ook de mening van jouw kind is belangrijk. Bespreek wat je kind goed vindt aan de hulp, maar ook wat minder prettig is. In het gesprek met de hulpverlener kunnen jullie nieuwe afspraken maken over de samenwerking.

Niet eens met een beslissing

Een wijkteam kan een beslissing nemen waar je het niet mee eens bent. Laat dan aan de hulpverlener weten waar je ontevreden over bent en waarom. Door dit gesprek begrijpen jullie elkaar misschien beter. Een paar tips:

  • Bereid het gesprek voor. Bedenk vooraf wat je wilt zeggen en welke vragen je wilt stellen.
  • Probeer uit te leggen wat je prettig vindt, maar ook wat je verwacht van de hulpverlening.
  • Neem iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin, of vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon meenemen

Vind je het lastig om met de hulpverlener te praten over wat je dwars zit? Of wil jouw kind niet mee op gesprek? Vraag dan iemand die je vertrouwt om mee te gaan. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of leerkracht. Je kunt ook hulp vragen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Die geeft je gratis advies over hoe je dit het beste aanpakt.

Klacht indienen

Heb je met de hulpverlener gepraat over wat je dwarszit, maar heb je het gevoel dat de hulp niet verbetert? Je kunt dan een klacht indienen bij de leidinggevende van de hulpverlener. Dit kan in een gesprek, telefonisch of schriftelijk. Samen zoeken jullie naar een oplossing, bijvoorbeeld dat jullie een andere hulpverlener krijgen.

Bezwaar maken

Als het gesprek met de hulpverlener niks oplevert en je het nog steeds oneens bent met de beslissing, kun je bij Jeugdstem hier schriftelijk bewaar tegen maken. Een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Er komt namelijk best wat bij kijken.

Klacht of bezwaar

Een klacht en bezwaar zijn niet hetzelfde. Je kunt een klacht indienen als je een probleem hebt met de werkwijze van de hulpverlener of de organisatie. Bijvoorbeeld als jij vindt dat de hulpverlener bot doet of de organisatie niet duidelijk reageert op jouw vragen. Je kunt schriftelijk bezwaar maken als je het oneens bent met een beslissing. Bijvoorbeeld als jouw kind andere jeugdhulp krijgt toegewezen dan jij nodig vindt. Of als de gemeente geen toestemming geeft voor een Persoonsgebonden Budget. Als je het vervolgens niet eens bent met de reactie van de gemeente, kun je in beroep gaan. Je gaat dan naar de rechtbank. Jeugdstem en Het Juridisch Loket kunnen hierbij advies geven.

Klachten indienen of bezwaar maken

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders