Wat als ik problemen heb met het wijkteam?

Als jouw kind een probleem heeft, wil je dat jullie als gezin goed geholpen worden. Misschien voelt jouw kind zich niet op zijn gemak in het wijkteam. Of jullie zijn het oneens met de genomen beslissingen. Het is belangrijk dat je jouw kind steunt en dit bespreekt met de wijkteamprofessional. Hoe doe je dit?

Geen klik met de hulpverlener

Het kan dat je je niet op je gemak voelt bij de hulpverlener uit het wijkteam. Praat hier dan met de hulpverlener over. Maar ook de mening van jouw kind is belangrijk. Bespreek wat het goed vindt aan de hulp, maar ook wat minder prettig is. In het gesprek met de hulpverlener kunnen jullie nieuwe afspraken maken over de samenwerking.

Niet eens met een beslissing

Een wijkteam kan een beslissing maken waar je het niet mee eens bent. Laat dan aan de hulpverlener weten waar je ontevreden over bent en waarom. Door dit gesprek begrijpen jullie elkaar misschien beter. Een paar tips:

  • Bereid het gesprek voor. Bedenk vooraf wat je wilt zeggen en welke vragen je wilt stellen.
  • Probeer uit te leggen wat je prettig vindt, maar ook wat je verwacht van de hulpverlening.
  • Neem iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon  benaderen

Vind je het lastig om met de hulpverlener te praten over wat je dwars zit? Of wil jouw kind niet mee op gesprek? Vraag dan iemand die je vertrouwt, zoals een familielid, vriend(in) of leerkracht om mee te gaan. Je kunt ook hulp vragen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze geeft je gratis advies over hoe je dit het beste aanpakt. 

Klacht indienen

Heb je het gevoel dat de hulp niet verbetert na hierover te praten? Je mag dan een klacht indienen bij de leidinggevende van de hulpverlener. Dit kan in een gesprek, telefonisch of schriftelijk. Samen zoeken jullie naar een oplossing, bijvoorbeeld dat jullie een andere hulpverlener krijgen.

Bezwaar maken

Als het gesprek met de hulpverlener niks oplevert en je het nog steeds oneens bent met de beslissing, kun je bij het AKJ hier schriftelijk bewaar tegen maken. Een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Er komt namelijk best wat bij kijken.

Klacht versus bezwaar

Een klacht en bezwaar zijn niet hetzelfde. Je mag een klacht indienen wanneer je een probleem hebt met de werkwijze of het handelen van de hulpverlener of organisatie. Bijvoorbeeld als jij vindt dat de hulpverlener bot doet of de organisatie niet duidelijk reageert op jouw vragen. Je kunt schriftelijk bezwaar maken als je het oneens bent met een beslissing. Bijvoorbeeld als jouw kind andere jeugdhulp krijgt toegewezen dan jij nodig vindt. Of als de gemeente geen toestemming geeft voor een Persoonsgebonden Budget. Als je het vervolgens niet eens bent met de reactie van de gemeente, kun je in beroep gaan. Je gaat dan naar de rechtbank. Het AKJ en Juridisch Loket kunnen hierbij advies geven.

Klachten indienen of bezwaar aantekenen

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders