Positionering wijkteams

De gemeente kan een wijkteam op verschillende manieren organiseren. De keuze voor een bepaalde vorm hangt samen met demografische factoren, met het bestaande aanbod aan hulp en met politieke en budgettaire overwegingen.

Professionals in dienst bij moederorganisatie

Sommige gemeenten organiseren het wijkteam als een netwerk. Medewerkers zijn formeel in dienst van hun moederorganisatie, maar voor hun dagelijkse werk deel van het team. Zaken als functioneringsgesprekken, intervisie, deskundigheidsbevordering en verlof regelen ze met hun formele werkgever. Werkafspraken maken ze in het team. Meestal wordt het team geleid door een coördinator. Deze is in dienst van de gemeente, wordt van buitenaf ingehuurd, of werkt bij één van de deelnemende organisaties.

Een voordeel van deze organisatievorm is dat een grote diversiteit aan expertises ingehuurd kan worden, geschoold vanuit de moederorganisatie. Aandachtspunt is dat medewerkers hierdoor in de praktijk voor meerdere organisaties werken, met verschillende leidinggevenden en werkwijzen.

Professionals in dienst bij de gemeente

Andere gemeenten nemen professionals van het wijkteam in dienst. Voordeel hiervan is dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Er spelen voor professionals geen loyaliteitskwesties ten opzichte van moederorganisaties. Aandachtspunt is wel het behouden van deskundigheid en expertise, onder andere op het gebied van jeugd.

Wijkteam gepositioneerd buiten de gemeente

Sommige gemeenten kiezen ervoor om het team extern te beleggen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een stichting waar de medewerkers van het wijkteam dan in dienst zijn. Of de gemeente geeft een hoofdaanbieder opdracht een sociaal team te starten en hierbij andere aanbieders te betrekken.

Ook zijn er gemeenten die wijkteams oprichten vanuit een bestaande organisatie, zoals een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de praktijk zien we deze vorm vooral bij gemeenten die alleen de regie willen voeren en zich niet te veel willen richten op de uitvoering. Sturing vanuit de gemeente kan wel lastiger zijn bij deze vorm.

Tussenvormen

Er zijn ook mengvormen mogelijk. Bijvoorbeeld het wijkteam onderbrengen in een stichting met een beperkt aantal medewerkers in dienst, aangevuld met gedetacheerde beroepskrachten uit andere organisaties. Deze vorm combineert de flexibiliteit van een netwerkorganisatie met de robuustheid en zelfstandige status van een aparte rechtspersoon.

Meer informatie

Lees meer in Organisatievormen en positionering van (wijk)teams.

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker