Samenwerken met jeugd en ouders

Kinderen, jongeren en ouders beschikken over waardevolle kennis en kunde. Zij zijn daarom belangrijke partners als het aankomt op ondersteuning en hulp. De mogelijkheden van henzelf, en hun sociale netwerk, zijn belangrijk bij het werken aan een oplossing.

Aansluiten bij de behoefte van kinderen, jongeren en ouders

Nieuwsgierig zijn, luisteren naar de ervaring van kinderen, jongeren en ouders, en met hen samenwerken vergroot de kans dat ondersteuning en hulp aansluit bij hun behoeften. Dat zorgt voor meer duurzame oplossingen. Dit heeft ook een wettelijke basis: de Jeugdwet stelt dat de gemeente bij jeugdhulp rekening moet houden met de behoeften en persoonskenmerken, en met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van kinderen, jongeren en ouders.

Het is dus belangrijk dat zij actief betrokken worden en zeggen wat wel en niet bij hen past. Zeker omdat de Jeugdwet ook de nadruk legt op aandacht voor wat gezinnen en hun netwerk zélf kunnen, met een zo klein mogelijke rol voor de professional. Dit vraagt ook iets van kennis en kunde van wijkteamprofessionals.  

Familiegroepsplan

De gemeente moet ervoor zorgen dat gezinnen de mogelijkheid hebben om zelf, samen met hun netwerk, een familiegroepsplan op te stellen. Verdere plannen en hulp worden gebaseerd op dit familiegroepsplan. In dit plan schrijven gezinnen bijvoorbeeld op wat hun belangrijkste vraag is en welke doelen zij willen bereiken. Wie willen zij betrekken bij de aanpak van deze vraag? Welke mensen uit hun omgeving kunnen hierbij helpen? En welke ondersteuning vinden zij nodig?

Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon

Een gezin kan veel vragen hebben als ze hulp zoeken of krijgen bij het wijkteam. Een cliëntondersteuner of een vertrouwenspersoon geeft onafhankelijk advies en informatie.

De cliëntondersteuner kan het gezin helpen bij het zoeken naar hulp en ondersteunen bij het voeren van gesprekken met professionals. Een cliëntondersteuner denkt mee in het belang van de inwoner over dingen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, wonen, werk en inkomen, onderwijs en participatie. Cliëntondersteuners kunnen beroepskrachten, vrijwilligers of ervaringsdeskundigen zijn. Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning beschikbaar te maken en cliënten en mantelzorgers wijzen op de mogelijkheid deze te gebruiken. 

De vertrouwenspersoon kan informatie en advies geven bij vragen over jeugdhulp en cliënten helpen bij het bespreekbaar maken van problemen of klachten die het gezin heeft over de hulp die zij krijgen.

Lees ook

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker