Wanneer verwijs ik als wijkteamprofessional door?

Soms is het moeilijk om te beslissen of je een jongere of gezin doorverwijst naar specialistische hulp. Op deze pagina lees je hoe je deze afweging samen met het gezin kunt maken.

Breng de hulpvraag in kaart

Het is belangrijk om voor jezelf een goed overzicht van de hulpvraag te hebben. Let bij het eerste gesprek ook op omstandigheden los van de hulpvraag, zoals:

  • De situatie van het gezin op alle levensdomeinen: lichamelijke en psychische gezondheid, financiën, participatie, dagelijks functioneren, veiligheid en opvoeding.
  • Beschermende factoren rondom het gezin, zoals sociale steun, goede ouder-kindrelatie en veerkrachtigheid.
  • Krachten binnen het netwerk van het gezin, zoals vrienden en familie. Kunnen zij een ondersteunende rol spelen in het behandeltraject?

Hulp uit eigen netwerk

Door steun uit het eigen netwerk vervalt soms de behoefte aan aanvullende hulp. Dit is ook een duurzamere oplossing, want als professional ben je er vaak slechts tijdelijk. Probeer een langdurige oplossing te vinden voor het gezin met behulp van vrienden, familie of buren. Op de website van Movisie vind je tips voor het activeren van het eigen netwerk.

Beslis samen met het gezin welke hulp nodig is

De beste beslissing voor passende hulp is een beslissing die je samen met het gezin neemt. Stel daarom voldoende vragen over hun eigen wensen voor passende hulp. Stel daarna samen met het gezin een gezinsplan op. Verwerk hierin onder andere de draagkracht van het gezin en hun motivatie voor een vervolgtraject.

Voorbeeldvragen voor het gezin

  • Waar zitten jullie precies mee? Wat heb je nodig?
  • Weet je wat je kunt verwachten van het wijkteam?
  • Wat wil jíj dat er gebeurt?
  • Heb je al eerder ondersteuning gehad? Hoe beviel dat?
  • Wat gaat goed? Wie kan helpen?

Bekijk de GIZ-methodiek en de SPARK voor een uitgebreidere uitvraag.

Het kiezen van de best passende hulp

Twijfel je over wat gepaste hulp is? Bespreek dit met collega's tijdens de casuïstiekbespreking. Voor sommige vragen is advies van een externe specialist handig. Vraag je leidinggevende wat hier de mogelijkheden voor zijn. Loopt de beslissing over passende hulp daardoor vertraging op? Houd de jongere of het gezin daarvan op de hoogte.

Als het gezin geen hulp wil

Blijkt het gezin niet open te staan voor hulp, maar vind je hulp wel nog? Luister goed naar hun argumenten en leg uit wat de hulp kan betekenen. Laat de keuze voor een hulpverlener aan het gezin. Met veel communicatie en ruimte voor inbreng van het gezin creëer je een vertrouwensband op lange termijn. Op de website Richtlijnen Jeugdhulp lees je meer over gezamenlijke besluitvorming met het gezin.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud