Problemen voorkomen in gezinnen binnen de wijk

Om te zorgen dat kinderen fijn kunnen opgroeien, probeer je problemen in gezinnen te voorkomen of te verhelpen. Hoe maak jij als professional in een buurt- of wijkteam het verschil?

Als professional zichtbaar zijn in de wijk

Preventie doe je samen. Het is daarom belangrijk om de wijk waarin je werkt goed te leren kennen en zelf zichtbaar te zijn. Je kunt dan een beroep doen op anderen en zij weten jou ook te vinden. Dat geldt zowel voor andere professionals als voor bewoners en vrijwilligers. Zorg zo voor meer zichtbaarheid:

 • Blijf op de hoogte van initiatieven van instanties, organisaties en bewoners in de wijk.
 • Onderhoud warme contacten met wijkinitiatieven en andere professionals, bijvoorbeeld op scholen, bij de huisarts, de kinderopvang, speeltuinen en buurthuizen.
 • Zorg dat je mensen in de wijk kent die veel contact hebben met kinderen en gezinnen. Bijvoorbeeld mensen van bewonersinitiatieven, oppasmoeders, de kapper, welzijnswerkers, de bakker, de cafetariahouder of sportclubs.
 • Zorg voor plekken in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld een buurthuis, café of gebouw bij een speeltuin.
 • Wees benaderbaar voor bewoners en instellingen. Zorg dat ze je weten te vinden via telefoon, internet of op vaste tijden op een vaste plek.
 • Versterk bestaande burgerinitiatieven en bewonersnetwerken in de wijk of zet deze op. Deel bijvoorbeeld het initiatief met inwoners, verbind ze aan de gemeente of help als daarnaar gevraagd wordt. Zo stimuleer je iemands zelfredzaamheid en zorg je voor meer verbinding in de wijk.

Problemen voorkomen op individueel niveau

In de hulp aan gezinnen wil je meestal twee dingen tegelijk:

 • De problemen die nu spelen zien en daarop reageren door hulp te bieden of te verwijzen naar andere hulp.
 • Erachter komen welke nieuwe problemen kunnen ontstaan en die proberen te voorkomen.

Stel hiervoor gerichte vragen aan het gezin en denk mee over oplossingen.

Een moeder met twee jonge kinderen is net in de wijk komen wonen. Ze kennen nog niemand. In het gezin is er veel stress. Hoe kun je haar helpen?

 • Zoek eerst samen met haar uit wat de oorzaken van haar stress zijn en wat daaraan te doen is. Zijn er bijvoorbeeld financiële regelingen die ze kan gebruiken? Of heeft ze ondersteuning nodig voor haar gezondheid?
 • Bekijk wat haar kan helpen om anders met de stress om te gaan. Kan ze bijvoorbeeld tijd maken om te gaan wandelen of sporten? Of kan ze haar kinderen regelmatig naar de opvang of een gastouder brengen?
 • Stel gerichte vragen over haar sociale netwerk en denk mee over antwoorden. Zo voorkom je toekomstige problemen. Zijn er in de buurt activiteiten voor moeders in een vergelijkbare situatie? Welke mogelijkheden zijn er voor opleiding of werk?

Problemen voorkomen op wijkniveau

Om problemen te voorkomen in de gehele wijk kun je als wijkteam de volgende hulpmiddelen gebruiken:

De informatie die je als team verzamelt, kun je gebruiken om de vaak voorkomende problemen in de wijk aan te pakken, zoals armoede, schulden of criminaliteit. Organiseer bijvoorbeeld een voorlichtingsavonden of een cursus voor ouders. Zo kunnen jullie bestaande problemen voor meerdere gezinnen oplossen en eventuele toekomstige problemen voorkomen.

Kaart eventueel ook de problemen in de buurt aan bij de gemeente in het kader van preventief beleid. De gemeente kan dan een bepaalde aanpak ontwikkelen, en bijvoorbeeld financiering regelen voor een doorlopend cursusaanbod of voor ondersteuning van duurzame buurtinitiatieven.

Handreiking De juiste professional op de juiste plekHandreiking burgerinitiatieven en wijkteamsAlert4you: samenwerking jeugdhulp en kinderopvang          

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud