Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdhulp

De Preventiematrix richt zich op het bevorderen van het normale leven, het versterken van beschermende maatregelen en het snel en effectief aanpakken van belemmerende of risicovolle factoren. De matrix maakt wensen, behoeften en speerpunten zichtbaar aan de hand van vier stappen.

Om het gesprek tussen professionals vanuit gemeente en onderwijs te ondersteunen hebben we een voorbeeld gemaakt van een matrix. Deze is specifiek gericht op preventie in de verbinding van onderwijs, gemeentelijke voorzieningen voor jeugd en informele zorg.

Omslag preventiematrix verbinding onderwijs jeugdhulp
Titel: 
Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdhulp
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
2 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Bekijk ook:

Voorbeeld PreventiematrixLege Preventiematrix