Samenwerken met het gezin: tools voor wijkteams

Hoe kun je als wijkteammedewerker samenwerken met het gezin als er problemen spelen? Waar moet je op letten als het gaat om je eigen houding en vooroordelen?

Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking vraagt dit onderwerp mogelijk een iets andere benadering. Bij de tegel Licht verstandelijke beperking vind je specifieke tools voor deze doelgroep.

Informatie

Stigmatiseren kun je afleren - bijsluiter

De behandelrelatie tussen jou als hulpverlener en de jongere bepaalt in hoeverre de behandeling werkt. Het is hiervoor belangrijk dat jongeren zich gezien voelen en niet gestigmatiseerd. Dat kan namelijk emotionele, gedragsmatige en sociale gevolgen hebben. Hoe zorg je dat jongeren zich niet door jou gestigmatiseerd voelen? In deze bijsluiter van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan de ervaringen van jongeren met stigmatisering en hoe je dat voorkomt. Ook word je bewust van je eigen rol in stigmatisering.

Naar de bijsluiter

In gesprek

Drie-dimensiemodel - gesprekstechniek

Wil je het met een kind, jongere, ouder of opvoeder over een lastig of gevoelig onderwerp hebben? Het Drie-dimensiemodel is een gesprekstechniek van PI Research die je kunt gebruiken om een veilige sfeer te creëren en te voorkomen dat het gesprek vastloopt. Met deze gesprekstechniek doe je dat door te schakelen tussen de drie dimensies van het model: de maatschappelijke, relationele en individuele context. Deze tool beschrijft vier stappen waarin je deze gesprekstechniek kunt gebruiken.

Naar de gesprekstechniek

Wat doet het sociaal wijkteam - praatplaat

Niet iedereen weet wat een wijkteam doet. Met deze praatplaat van Voor Jeugd & Gezin leg je dat makkelijk uit. De tekeningen laten zien wat een wijkteam doet bij individuele problemen of gezinsproblemen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor ouders en kinderen die met jeugdbescherming te maken krijgen. Je kunt een versie met tekst en een versie zonder tekst gebruiken, afhankelijk wat zij fijn vinden.  

Naar de praatplaat

Aanpak

BRAM - reflectietool

Hoe kies je hulp die past bij de ouders en jongeren? Deze digitale tool ondersteunt het maken van heldere en onderbouwde keuzes samen met ouders en jongeren. BRAM staat voor beslissen, reflecteren en analyseren met ouders en jongeren. Het is een hulpmiddel voor het gesprek met ouders en jongeren, vooral bij verschil van mening over passende hulp. De tool helpt bij het verduidelijken en bespreken van de onderlinge verschillen.

Naar de reflectietool 

Let op: voor deze tool moet je je eerst aanmelden.

Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat? - tips

Wil je doelgericht en geordend werken aan concrete resultaten op een manier die gezinnen kunnen volgen? Deze tool van VanMontfoort geeft uitleg over methodisch handelen en concrete tips over hoe je dat doet in het contact met kinderen, jongeren en opvoeders. Bijvoorbeeld hoe je gestructureerd informatie kunt verzamelen, concrete doelen kunt stellen en systematisch feedback kunt vragen. Door zo te werken weten gezinnen beter wat er gaat gebeuren en stimuleer je ze om zich actiever op te stellen in het verbeteren van hun eigen leven.

Naar de tool

Samen1Plan - online platform

Hoe zorg je dat iedereen altijd op de hoogte is van het plan waar je samen met gezinnen of jongeren, hun netwerk en andere hulpverleners aan werkt? Het online platform Samen1Plan is hiervoor een oplossing. In deze beveiligde omgeving delen alle betrokkenen informatie over het plan en de voortgang. Door de duidelijke rolverdeling draagt Samen1Plan bij dat het zorgtraject goed verloopt en hebben cliënten meer te zeggen. Je gebruikt deze tool als je met meerdere instanties bij een jongere of een gezin betrokken bent. Maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld als je samenwerkt met ouders en scholen.     

Naar Samen1Plan 

Let op: voor deze tool moet je je eerst aanmelden.

Samenwerken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen - richtlijn

Hoe begeleid je gezinnen waarin meerdere en complexe problemen spelen? Deze richtlijn bestaat uit een set werkkaarten waarin alle stappen in de begeleiding staan. Bijvoorbeeld van het vaststellen welke problemen er spelen, het stellen van doelen met het gezin tot het volgen van de voortgang. Ook zijn er werkkaarten over het betrekken van het netwerk, 'goed genoeg' ouderschap, taken en houding van de begeleider en erkende interventies. De richtlijn helpt je om de hulp aan het gezin te coördineren en tot één plan te komen.

Naar de richtlijn 

Leren als team

Houding en taken professional in gezinnen met meerdere problemen - werkkaart

Ben jij je bewust van je houding en taken in het begeleiden van gezinnen waarin meerdere en complexe problemen spelen? Ga je uit van hun eigen kracht en mogelijkheden en kijk je dus verder dan hun problemen? Deze werkkaart helpt je te ontdekken wat je sterke punten zijn en waarin je je nog verder kunt ontwikkelen of meer kunt samenwerken. Deze tool hoort bij de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Je kunt hem zelfstandig gebruiken. De tip is wel om dit met iemand te doen die de gezinnen ook kent.

Naar de werkkaart

Logo Wijkteams werken met jeugd

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is een samenwerking van het Nederlands Jeugd Instituut, MovisieKenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieLandelijk Kenniscentrum LVBVanMontfoort en PI Research.

Foto Wendy van de Kamp