Publicaties NJi over wijkteams

Een selectie van publicaties van het Nederlands Jeugdinstituut over en voor wijkteams

 • Burgerinitiatieven en wijkteams

  Professionals
  Beleidsmakers

  Burgerinitiatieven kunnen de sociale netwerken in een wijk versterken. Deze publicatie beschrijft hoe wijkteams die initiatieven kunnen ondersteunen.

  Lees meer over Burgerinitiatieven en wijkteams
 • Een lerend netwerk starten

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

  Lees meer over Een lerend netwerk starten
 • Richting geven aan kleinschalig verblijf

  Professionals
  Beleidsmakers

  Dit rapport schetst wat bekend is over kleinschalig verblijf, uit wetenschap, ervaringen van kinderen en jongeren, en praktijkervaringen van organisaties.

  Lees meer over Richting geven aan kleinschalig verblijf
 • Leren van casuïstiek

  Professionals

  Casusonderzoek geeft de mogelijkheid te leren van andermans ervaring. In de publicatie Leren van casuïstiek leggen we uit wat en je kan leren van casussen.

  Lees meer over Leren van casuïstiek
 • Het groeiend jeugdzorggebruik

  Professionals

  De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar. Wij geven drie oorzaken voor deze groei én wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

  Lees meer over Het groeiend jeugdzorggebruik
 • De sterkste schakels

  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.

  Lees meer over De sterkste schakels
 • Handreiking gegevensuitwisseling

  Professionals

  Hoeveel gegevens mogen scholen en externe partners uit de regio met elkaar uitwisselen? Handreiking gegevensuitwisseling ziet privacy als een hulpmiddel.

  Lees meer over Handreiking gegevensuitwisseling