Publicaties NJi over wijkteams

Een selectie van publicaties van het Nederlands Jeugdinstituut over en voor wijkteams

 • Burgerinitiatieven en wijkteams

  Professionals
  Beleidsmakers

  Burgerinitiatieven kunnen de sociale netwerken in een wijk versterken. Deze publicatie beschrijft hoe wijkteams die initiatieven kunnen ondersteunen.

 • Een lerend netwerk starten

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

 • Leren van casuïstiek

  Professionals

  Casusonderzoek geeft de mogelijkheid te leren van andermans ervaring. In de publicatie Leren van casuïstiek leggen we uit wat je kunt leren van casussen.

 • Het groeiend jeugdzorggebruik

  Professionals
  Beleidsmakers

  De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar. Wij geven drie oorzaken voor deze groei én wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

 • De sterkste schakels

  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.

 • Effectief werken in het veranderende jeugdveld

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.

 • Handreiking gegevensuitwisseling

  Professionals

  Hoeveel gegevens mogen scholen en externe partners uit de regio met elkaar uitwisselen? Handreiking gegevensuitwisseling ziet privacy als een hulpmiddel.

 • Samen kom je verder!

  Professionals

  In de gemeente Amstelveen is op alle scholen voor primair onderwijs een jeugdhulpverlener werkzaam voor ouders en leerlingen van de school. Lees meer.