Activiteiten en resultaten van wijkteams

Een overzichtsstudie

Wijkteams die zelf ambulante ondersteuning bieden, dragen waarschijnlijk bij aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Ook zijn zij mogelijk beter in het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond en met een lage sociaaleconomische status. Dat blijkt uit deze literatuurstudie.

De literatuurstudie geeft een overzicht van wat bekend is over de effectiviteit van wijkteams, op basis van dertien onderzoeken naar wijkteams. Er is te weinig informatie om conclusies te trekken over de uiteindelijke resultaten die wijkteams boeken met kinderen, jongeren en gezinnen. De onderzoekers doen aanbevelingen voor het vergroten van de kennis over de activiteiten en resultaten van wijkteams.
 

omslag Activiteiten en resultaten van wijkteams
Titel: 
Activiteiten en resultaten van wijkteams. Een overzichtsstudie
Auteur: 
Efat, A., D. de Veld en I. Bastiaanssen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
35 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie