Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen een ruime hoeveelheid interventies. Maar welke interventies zijn daarvoor in Nederland beschikbaar? En voor welke problemen en doelgroepen ontbreken ze juist? Om die vragen te beantwoorden heeft het Nederlands Jeugdinstituut de inhoud van de databank Effectieve Jeugdinterventies geanalyseerd. Gemeenten en partners in het jeugdveld kunnen deze analyse gebruiken bij het maken van keuzes in hun eigen interventieaanbod.

Omslag publicatie Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
Titel: 
Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
Auteur: 
Bastiaanssen, I., H. Hamberg en D. Ince
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
19 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie