Interventies bij veelvoorkomende vragen en problemen

Onderstaande interventiematrix biedt gemeenten en aanbieders houvast bij het kiezen van interventies voor tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding. Het overzicht brengt het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld.

Van preventie tot behandeling kan het overzicht ook gebruikt worden als raamwerk om lokaal aanbod waar nodig aan te vullen. Het geeft inzicht in lacunes en stimuleert om aanvullend aanbod te ontwikkelen. Lees meer over lacunes in het aanbod in Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed.

In onderstaand schema staat het aantal relevante interventies. Klik op het aantal voor meer details over de interventies.

Vragen en problemen Preventie Behandeling
  Universeel Selectief Geïndiceerd Voor individuen met problemen
Voor iedereen Voor groepen met verhoogd risico Voor individuen met problemen of verhoogd
risico op problemen
Van bang tot angststoornis 3 1 9 7
Van ongezond gewicht tot overgewicht 10 1 5 3
Van experimenteren tot middelenmisbruik 1 3 4 3
Van lastig tot gedragsprobleem 5 4 13 37
Van druk kind tot ADHD 5 1 4 4
Van spijbelen tot voortijdig schoolverlaten 0 1 3 2
Van pedagogische tik tot kindermishandeling 0 0 7 5
Van dip tot depressie 4 1 11 4
Van plagen tot pesten 3 0 2 0
Van opvoedingsonzeker tot opvoedprobleem 2 5 14 10