Publicaties NJi over opvoeden en ouderschap

 • Nieuw kinderrecht: het recht om te falen

  Ouders
  Professionals
  Beleidsmakers

  Bert Wienen betoogt dat kinderen en jongeren in de huidige prestatiesamenleving onder zelfdwang moeten werken aan de beste versie van zichzelf.

 • Welbevinden van ouders

  Professionals
  Beleidsmakers

  Hoe kunnen we ouders steunen en begeleiden in de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen met aandacht voor hun eigen welbevinden?

 • Opgroeien en opvoeden in armoede

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft de situatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. En de beleving van kinderen in armoede wordt geschetst. 

 • Opgroeien en opvoeden

  Ouders
  Professionals

  Wat als je als ouder graag het beste wil voor je kind maar niet weet hoe je je kind moet opvoeden? Een literatuurverkenning.

 • Samen opvoeden?!

  Ouders
  Professionals

  De rol van opvoeden ligt grotendeels bij de ouders, maar niet alleen bij de ouders. In dit rapport wordt de steun bij ouderschap verder uitgelegd.

 • Het groeiend jeugdzorggebruik

  Professionals
  Beleidsmakers

  De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar. Wij geven drie oorzaken voor deze groei én wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

Opvoedsteun. Wat werkt?

In dit literatuuronderzoek staat beschreven wat bekend is in de literatuur over de effecten van universele en selectieve opvoedprogramma's.

Download de publicatie

Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap. Twee goede voorbeelden.

Gemeente Leiden en De Ronde Venen helpen ouders eerst om problemen zelf op te lossen. 

Download de publicatie

Allemaal opvoeders. Weet wat werkt bij opvoedvragen

De brochure geeft tips en werkwijzen hoe je als opvoedprofessional samen met ouders en medeverzorgers kan werken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Download de publicatie