Nieuw kinderrecht: het recht om te falen

Hedendaagse kinderarbeid in Nederland – en hoe we die afschaffen

In deze tiende Mulock Houwer-lezing betoogt Bert Wienen dat kinderen en jongeren in onze huidige prestatiesamenleving knechten zijn van de economie, die onder zelfdwang moeten werken aan de beste versie van zichzelf. Een vorm van kinderarbeid dus. Om die trend te keren, pleit Wienen ervoor om onderwijs en opvoeding weer los te weken van economische principes. Zodat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gemeenschapsmens, in plaats van als betere versie van zichzelf.

Kijk de lezing terug

Omslag Nieuw kinderrecht
Titel: 
Nieuw kinderrecht: het recht om te falen. Hedendaagse kinderarbeid in Nederland – en hoe we die afschaffen
Auteur: 
Wienen, B.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
36 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie