Opvoeden en ouderschap

Opvoeden is nodig om kinderen te laten opgroeien tot volwassenen. Zo kunnen ze hun eigen identiteit ontwikkelen. Naast de ouders zijn er allerlei medeopvoeders: mensen uit de omgeving en soms ook professionals. Ouderschap is breder dan opvoeden. Allerlei factoren beïnvloeden het ouderschap zoals partnerschap, sociale contacten, levensvaardigheden en het welbevinden van ouders. Kinderen groeien kansrijker op als er aandacht is voor de ontwikkeling van het ouderschap en de opvoeding.

Uitgelicht