Ondersteun als professional aanstaand ouderschap

Het krijgen van een kind is een intense en ingrijpende gebeurtenis. Bereid als professional aanstaande ouders voor op de grote veranderingen in hun leven. Dit kan latere opvoedvragen of -problemen voorkomen.

Informeer en creëer bewustwording

Door aanstaande en jonge ouders te informeren en bewust te maken over wat hen te wachten staat, zijn zij beter in staat om te gaan met de veranderingen. Ook kunnen zij beter omgaan met de stress die het ouderschap met zich meebrengt. Stress die bijvoorbeeld van invloed is op de partnerrelatie. Door als professional ouders vroegtijdig te ondersteunen, wordt het vertrouwen in hun ouderrol al tijdens de zwangerschap groter. Dit heeft positieve gevolgen op de lange termijn.  

Het is belangrijk dat aanstaande ouders zich ervan bewust zijn dat hun relatie in een kwetsbare periode verkeert door de komst van een kind.  De impact van deze stress vermindert wanneer zij hierover kunnen praten en bereid zijn om er mee om te gaan. De meeste ouders vinden zelf hun weg als zij de tijd nemen. Veel ouders hebben baat bij begeleiding door professionals.  

Lees meer over hoe gemeenten een rol kunnen spelen in: 

De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders  Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding

Interventies

Voor gezinnen met een minder makkelijke start zijn er interventies die je kunt inzetten:

Stevig ouderschapVoorzorg

Foto Caroline Vink

Drs. Caroline Vink

senior beleidsadviseur