Het belang van steun voor aanstaande ouders

De komst van een kind heeft een grote impact op het leven van een ouder. Niet alleen de gezondheid en de ontwikkeling van het kind, maar ook de mentale voorbereiding van de ouder vraagt aandacht. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kun je als professional aanstaande ouders ondersteunen?

Behoefte aan mentale voorbereiding 

Op plekken zoals het consultatiebureau blijft de mentale voorbereiding van aanstaande ouders vaak onderbelicht. En ook op opleidingen voor jeugdprofessionals is weinig aandacht voor dit thema. Maar aanstaande ouders blijken juist veel behoefte hebben aan die mentale voorbereiding. Zoals het nadenken over de opvoeding, de veranderende relatie met de partner en de taakverdeling binnen het gezin. Niet alleen het consultatiebureau, maar ook verloskundigen, huisarts en wijkteams kunnen hierin een grote rol spelen. 

Informatie en steun bieden

Als professional heb jij een rol als kennisbron en informatiebron. Maar ook de rol van ondersteuner is belangrijk voor de aanstaande ouder. Ouders voelen zich het meest gesteund als ze gezien en gehoord worden voor wie ze zijn. Het is daarom belangrijk om goed aan te sluiten bij hun wensen en persoonlijke situatie. Dit doe je door hiernaar te vragen. Neem de tijd en vraag goed door. Ook kunnen ouders onzeker zijn. Kijk daarom samen met de ouders ook naar hun kwaliteiten en stel gerust.

Ook is de eigen omgeving van de ouder belangrijk. Ouders die steun krijgen uit hun omgeving, voelen minder druk. Steun zoeken is daarom belangrijk voor de ouder. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook voor de ontwikkeling van het kind. De zorg die de ouder aan zichzelf geeft, is van groot belang om voor het kind te kunnen zorgen. Geef daarom aandacht aan het informeel netwerk van de ouder. Probeer dit netwerk te betrekken en ouders het gevoel te geven dat zij op hen kunnen bouwen.

Lees meer over het ondersteunen van het welbevinden van ouders.

Vroegtijdige steun

Informeer en maak aanstaande ouders er bewust van wat hen te wachten staat. Zo kunnen zij beter omgaan met de vele veranderingen die het krijgen van een kind met zich meebrengt. Ook gaan ze beter om met de stress die het ouderschap met zich meebrengt. Stress die bijvoorbeeld van invloed is op de relatie met de partner. Door als professional ouders vroegtijdig te ondersteunen, vergroot dat hun vertrouwen in hun ouderrol al tijdens de zwangerschap. Dit heeft positieve gevolgen op de lange termijn. 

Aandacht voor impact op relatie

Het is belangrijk dat aanstaande ouders zich ervan bewust zijn dat de komst van een kind hun relatie kwetsbaar maakt.  De impact vermindert als zij hierover kunnen praten en bereid zijn ermee om te gaan. De meeste ouders vinden zelf hun weg als zij de tijd nemen. Al hebben veel ouders baat bij begeleiding door professionals. Lees hier tips die je ouders zou kunnen meegeven: Je relatie goed houden als je kinderen hebt.

Behoeften van ouder aftasten

Geef aandacht aan de psychosociale aspecten en veranderingen in de levens van de aanstaande ouders door de komst van hun kind. Het is belangrijk dat je als professional de behoeftes van de aanstaande ouder goed in beeld hebt. Misschien vind jij als professional bepaalde zaken erg belangrijk, maar heeft de ouder hier nog geen behoefte aan. Luister daarom naar de ouder en tast af wat de behoeftes zijn. Het vermindert namelijk stress als ouders praten over wat hen bezighoudt in de aanloop naar de komst van hun kind.

Eigen kracht versterken

De meeste aanstaande ouders hebben normale vragen. Versterk de eigen kracht van ouders, zodat zij deze vragen zelf kunnen oplossen. Of hun vragen gaan stellen binnen hun eigen netwerk. Moedig de ouder dus ook aan om eventueel met de eigen omgeving te praten over ouderschap. Zo kunnen ze vragen en ideeën uitwisselen en leren van ervaringen van anderen. Stimuleer de ouder ook om nieuwe mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren, bijvoorbeeld bij ouder-kind-zwemmen of in een ouder-en-kind-café.

Programma's

Er bestaan in Nederland initiatieven waarin de rol als ouder en aanstaande ouder ondersteund wordt, zoals:

Stevig ouderschapHome-StartKansrijke startVoorzorg

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud