Home-Start

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Ouders met minstens één kind dat jonger is dan 7 jaar, die alledaagse opvoedvragen hebben, zich niet voldoende competent voelen in de opvoeding en weinig steun ervaren vanuit hun omgeving.

Aanpak

Een vrijwilliger met opvoedervaring biedt ouders wekelijks lichte opvoedondersteuning, praktische opvoedhulp en vriendschappelijk contact. Met de vrijwilliger is het netwerk van ouders tijdelijk uitgebreid. De vrijwilliger stimuleert het leggen en versterken van contacten met anderen en leert ouders gebruik te maken van voorzieningen in de wijk. Door het samen doen van activiteiten binnens- en buitenshuis, al dan niet met de kinderen, ondersteunt de vrijwilliger de ouders op een praktische manier en fungeert de vrijwilliger als rolmodel. De ondersteuning is vraaggericht, gericht op empowerment, biedt tijd en aandacht en is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Tijdsinvestering

De vrijwilliger komt een dagdeel in week bij de ouders thuis. De ondersteuningsduur varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar, waardoor een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen ouder en vrijwilliger.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is enthousiast over de vraaggerichte aanpak van Home-Start. De uitvoering is zeer helder uitgewerkt. De commissie vindt Home-Start wat betreft kwaliteitsbewaking en implementatie echt een goed voorbeeld. De drie studies die zijn gedaan naar Home-Start laten redelijke en duurzame effecten zien op een deel van de relevante uitkomsten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: