VoorZorg

VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling of het risico daarop. Verpleegkundigen bezoeken jonge vrouwen in een kwetsbare situatie tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren van het kind. Het hoofddoel is het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Hechting en hechtingsproblemen, Kindermishandeling
Leeftijd: 
0 tot en met 2 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De doelgroep van VoorZorg zijn kinderen en hun moeders, als systeem, die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden, zoals:

 • huiselijk geweld
 • middelengebruik
 • financiële problemen
 • weinig of geen opleiding
 • beperkte sociale, gezondheids- en opvoedvaardigheden

Hierdoor is er een grote kans op mishandeling en verwaarlozing.

Aanpak

VoorZorg bestaat uit gestructureerde huisbezoeken door in VoorZorg gespecialiseerde verpleegkundigen. Die bezoeken vinden plaats tijdens de zwangerschap en eerste twee levensjaren. VoorZorg heeft leeftijdsspecifieke aandachtspunten en vaardigheidstrainingen, die op de doelgroep zijn toegesneden.

VoorZorg werkt in een vertrouwensrelatie aan:

 • ouderschap
 • hechting
 • opvoedvaardigheden
 • gezondheid
 • veiligheid
 • persoonlijke ontwikkeling
 • financiële stabiliteit
 • relatie met partner en familie
 • gebruik van gemeenschapsvoorzieningen

Tijdsinvestering

Een VoorZorg-traject omvat veertig tot zestig huisbezoeken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

VoorZorg is een goed doordachte interventie die met een praktische uitvoeringsbril beschreven is. Het is een breed programma met als doel het terugdringen van kindermishandeling of het risico daarop. Voor de uitvoering zijn duidelijke handvatten en materialen aanwezig. Er is aandacht voor de randvoorwaarden en een duidelijke omkadering. Effectonderzoeken laten overtuigend de meerwaarde zien van deze interventie op belangrijke uitkomstmaten, waaronder huiselijk geweld.

Aantekening van de commissie: uit onderzoek blijkt dat er goede aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van Voorzorg. Dit geldt voor de volgende positieve effecten: minder roken tijdens de zwangerschap, vaker borstvoeding geven en minder huiselijk geweld.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: