De relatie met ouders onderhouden als professional

Ouders en professionals zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hoe zorg je voor partnerschap met ouders? Belangrijke aspecten hierbij zijn een vertrouwensrelatie met de ouder, informeel contact en oog hebben voor diversiteit. Maar ook actief en duidelijk communiceren en een open houding zijn van belang.

Waarom is de relatie met een ouder belangrijk?

Goed contact met de ouder is belangrijk. Dan is de kans namelijk groter dat diegene open staat voor ondersteuning en hulp dan wanneer het contact minder goed is. Een goede relatie tussen ouder en professional draagt bij aan de sociale vaardigheden en emotieregulatie van het kind. Dit komt doordat de leefwerelden van het kind dichter bij elkaar komen. Ouder en professional weten elkaar te vinden, en voelen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding. Daarnaast kan het ook bijdragen aan minder probleemgedrag. En heeft het een positief effect op de schoolprestaties van kinderen.

Vertrouwensrelatie en gelijkwaardigheid

Bij de kennismaking met een ouder is het van belang om elkaar goed te leren kennen. Je kunt hierbij denken aan vragen als: 'Wat vind jij belangrijk in de opvoeding? Wat vind jij belangrijk voor je kind? Hoe stimuleer je je kind daarin? Wat zijn jouw verwachtingen van de hulp of steun?' Vervolgens kun je je eigen verwachtingen aangeven. Vertel de ouder dat die altijd bij jou terecht kan met vragen.

Voor de gelijkwaardigheid in jullie relatie is het van belang dat je aandacht hebt voor elkaars expertise. Jij vanuit je rol als professional, de ouder vanuit de ouderrol. Als professional heb je de ouder nodig. Een goede relatie met de ouder is belangrijk om verandering tot stand te brengen in de opvoeding. Het helpt om in gesprek te gaan over de gezamenlijke verantwoordelijkheid die jullie hebben. Namelijk positief bijdragen aan het opgroeien en de ontwikkeling van het kind. Zorg dat je niet op elkaars stoel gaat zitten. Maar bespreek waarin je elkaar kunt versterken.

Informeel contact stimuleren als professional

Naast de ondersteuning die je aan het gezin biedt, kan ook informeel contact bijdragen aan de relatie met ouders. Denk hierbij aan een praatje maken bij binnenkomst: hoe gaat het met de ouder? Wat hebben ze dit weekend gedaan? Zo krijg je een beter beeld van ouder en kind, en versterk je ook de relatie.   

Oog voor diversiteit ouders in een hulptraject

Elke ouder is anders en heeft andere behoeften, belangen en verwachtingen. Niet elke ouder weet wat de bedoeling is van de hulp die jij het gezin gaat bieden. Zeker voor ouders die het zorgsysteem niet goed kennen kan het lastig zijn. Het is daarom belangrijk om te vertellen wat je precies komt doen in het gezin. Bespreek verwachtingen en leer elkaar kennen.

Komen jullie verwachtingen niet overeen? Ga hierover in gesprek. Sluit daarbij zo goed mogelijk aan bij wat de ouder nodig heeft en wat bij de ouder past. Als het niet bij de ouder past, is het voor de ouder veel lastiger om ermee aan de slag te gaan. Dit gesprek is niet alleen aan het begin van jullie contact belangrijk, maar ook tijdens het hulptraject.

Actief en duidelijk communiceren met ouders

Een goede relatie onderhouden met ouders vraagt om actieve en duidelijke communicatie. Vertel de ouder waar je mee bezig bent. En waarom je dingen op een bepaalde manier aanpakt. Vraag ouders ook altijd of ze vragen hebben en geef aan dat ze bij jou terecht kunnen.

Een open houding tegenover ouders

Tot slot blijft een open houding altijd belangrijk. Het is voor ouders prettig om te ervaren dat jij ook gewoon een mens bent. Misschien heb je eigen ervaringen waar je iets over kan delen met ouders. Door jezelf kwetsbaar en open op te stellen, nodig je de ouder uit dit ook te doen. Een open houding is niet alleen je kwetsbaar opstellen.  Probeer dingen ook te bekijken vanuit het perspectief van de ouder, zonder te oordelen.