Wat is sociale steun?

Sociale steun is de steun die kinderen, jongeren en ouders als vanzelfsprekend krijgen van mensen in hun omgeving. Sociale steun heeft een positieve invloed op opvoeden en opgroeien. Als gezinnen weinig sociale steun krijgen, kunnen professionals en vrijwilligers die versterken. Dat is belangrijk voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

Het sociale netwerk versterken

In de hulpverlening aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden blijkt het versterken van het netwerk rond die gezinnen te helpen. Daarom is het belangrijk dat professionals samenwerken met mensen uit het sociale netwerk. Als professional ben je maar tijdelijk bij het gezin betrokken. Het sociale netwerk is een meer duurzame bron van steun.

Doordat sociale steun plaatsvindt in het alledaagse leven worden problemen genormaliseerd. Het kan ook ingezet worden om problemen te voorkomen, zoals schooluitval of uithuisplaatsing. Of het kan een aanvulling zijn op formele zorg doordat het praktische ondersteuning biedt.

Informele steun

Sociale steun wordt ook wel informele steun genoemd. Er zijn verschillende vormen van informele steun. Het kan gaan om informele steun die hoort bij het alledaagse leven zoals oma die komt oppassen en koffiedrinken met de buren. Ook zijn er georganiseerde vormen van informele steun. Deze personen worden vaak mentoren, maatjes of steunfiguren genoemd.

Wat kan het sociale netwerk betekenen voor de professional?

Gezinnen in kwetsbare omstandigheden doen een beroep op jou als jeugdprofessional. Ze hebben jouw hulp nodig.

  • Misschien heb je de neiging om het probleem van hen over te nemen. Bedenk dan wie hen gaat helpen als jij er niet meer bent.  
  • Je helpt gezinnen beter als zij en de mensen in hun eigen netwerk een probleem als hun eigen probleem zien. Zij weten er ook alles van en hebben een schat aan kennis en ervaring.
  • Als jeugdprofessional denk jij met gezinnen en hun sociale netwerk mee vanuit jouw vakkennis en ervaring.

Soorten sociale steun

Sociale steun kan op verschillende manieren van betekenis zijn:

  • Emotionele steun: het delen van ervaringen en het krijgen van een luisterend oor waardoor iemand zich niet alleen voelt staan.
  • Praktische steun: bijvoorbeeld in de vorm van oppassen, helpen met huiswerk of boodschappen doen als iemand ziek is.
  • Informatieve steun: hulp bij het vinden van de weg in een woud van regelingen of praktisch advies, bijvoorbeeld over het omgaan met de driftbuien van een opstandige peuter.
  • Normatieve steun: een voorbeeld krijgen van iemand van wie een ouder vindt dat hij of zij de opvoeding goed aanpakt.
  • Verbinding: samen dingen doen, mensen ontmoeten, het gevoel ergens bij te horen, zich betrokken en veilig te voelen.
Foto Inge Bastiaanssen