Uithuisplaatsing

Bij je eigen ouders opgroeien, samen met broertjes en zusjes, is wat kinderen het liefste willen. Toch kan dit niet altijd en moet een kind tijdelijk ergens anders wonen. Soms wil een kind dat zelf, soms bepalen ouders of een kinderrechter dat dat beter is. Uit huis plaatsen is een uiterste middel. Voor kinderen die niet thuis kunnen wonen, moet de plek van opgroeien ‘zo thuis mogelijk' zijn. Bij voorkeur bij familie, bekenden, in een pleeggezin of een gezinshuis. Overplaatsingen moeten worden voorkomen en broertjes en zusjes moeten zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Lees meer

Uitgelicht