Hoe beslis je of een kind veilig terug naar huis kan?

De beslissing dat een kind weer terug naar huis gaat, maak je als professional nooit alleen. De beslissing maak je met elkaar, na een intensief hulpverleningsproces om de thuissituatie te verbeteren.

Actuele informatie nodig

Om met alle betrokkenen een besluit te kunnen nemen over de terugkeer van een kind naar huis, heb je actuele informatie nodig over:

  • het functioneren en de mogelijkheden van de ouders
  • het accepteren van hulp door de ouders
  • het functioneren, de ontwikkelingsbehoefte en de wensen van het kind

Het is belangrijk om aan ouders van tevoren heel duidelijk te maken met welke criteria gewerkt wordt en wie hierover adviseert en meedenkt. Zo maak je de manier waarop je een beslissing neemt duidelijk en zo goed als mogelijk voorspelbaar voor ouders. Soms is het nodig om de beslissing aan de rechtbank voor te leggen, soms moet de Raad voor de Kinderbescherming de beslissing toetsen.

Gestructureerde besluitvorming

Om helder te krijgen wat er moet gebeuren om te beslissen over een eventuele terugkeer van het kind naar huis, kan veiligheids- en risicotaxatie helpen. Zo kun je stapsgewijs met het gezin werken aan een besluit over terugkeer. Ook kun je daardoor het risico op herhaling van de problemen in het gezin en het risico op een nieuwe uithuisplaatsing verminderen.  

Ook kun je gebruik maken van verschillende Nederlandse en internationale methodes, om ervoor te zorgen dat een terugkeer naar huis ook een duurzaam en veilig besluit is. Hieronder volgen drie voorbeelden van methodes voor gestructureerde besluitvorming.

Beoordelingsboog

De Beoordelingsboog bestaat uit factoren die hebben geleid tot de uithuisplaatsing en helpt om systematisch een afweging te kunnen maken. Deze methode helpt om samen met ouders doelen op te stellen en gericht te werken naar de terugkeer van hun kind naar huis. Lees in de Richtlijn Uithuisplaatsing meer over de Beoordelingsboog.

Pedagogisch beslismodel

Het Pedagogisch beslismodel is een manier om de interactie tussen ouder en kind te verbeteren. Een terugplaatsingstraject met behulp van dit model duurt een half jaar. Met dit model kun je de ouder-kind-contacten observeren en beschrijven, en de ontwikkeling van het kind in kaart brengen. Ook biedt het Video-Interactie-begeleiding. Lees meer over het Pedagogisch beslismodel.

Reunification Practice Framework

Het Reunification Practice Framework is een risico-taxatieinstrument dat in Engeland is ontwikkeld en in Vlaanderen verwerkt is tot een methodiek. Op gestructureerde wijze ondersteunt het professionals om over een terugkeer naar huis te beslissen. Het helpt ouders en professionals om te begrijpen wat er moet veranderen, om doelen te stellen, toegang te krijgen tot passende hulp en om de voortgang te beoordelen. Lees meer over het Reunification Practice Framework

Wat als het kind niet naar huis kan?

In lijn met de verplichtingen uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind moeten ouders altijd eerst een kans krijgen om de situatie thuis te verbeteren. De beslissing dat een kind definitief niet opgroeit bij zijn of haar eigen ouders is ingrijpend en maak je als professional nooit alleen. Je bereidt de beslissing met alle betrokkenen voor, maar de kinderrechter neemt het uiteindelijke besluit.

Als terugkeer naar huis niet mogelijk is, dan is het nodig om hier duidelijk en met aandacht voor alle betrokkenen over te communiceren. Geef het kind en de ouders de tijd en de ruimte om dit te verwerken. Maak ook duidelijk dat het geen afscheid is, maar een verandering van contact.

Opvoeders en ouders blijven met elkaar samenwerken. Het contact tussen het kind en ouders, broers, zussen, familie en vrienden moet zoveel mogelijk geborgd blijven en het is wenselijk dat het kind op dezelfde school kan blijven.

Alle pagina's over uithuisplaatsing

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker