Samenwerken aan terug naar huis

Een kind groeit bij voorkeur op bij de eigen ouders. Na de uithuisplaatsing richt je je dan ook direct op een verbetering van de thuissituatie, zodat het kind weer thuis kan wonen. Wat kun je als professional doen om een succesvolle terugkeer mogelijk te maken?

Succesvolle terugkeer niet vanzelfsprekend

Na een uithuisplaatsing is het belangrijk dat er een concreet plan komt. Hiermee gaan ouders, belangrijke personen uit het netwerk en hulpverleners werken om de thuissituatie zo te verbeteren dat het kind weer thuis kan wonen.

De terugkeer van een kind naar huis na een uithuisplaatsing verloopt niet vanzelfsprekend succesvol. Het gebeurt regelmatig dat een kind of jongere terug naar huis gaat en vervolgens opnieuw uit huis geplaatst wordt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Daarom is het heel belangrijk om de terugkeer goed voor te bereiden en zo de kans van slagen te vergroten.

Belangrijkste aandachtspunten

Dit zijn de belangrijkste punten waarmee je aan de slag gaat:

  • Je hebt oog voor de emoties en het verdriet van ouders en geeft hun daarin steun en erkenning.
  • Je maakt voor alle betrokkenen duidelijk hoe de gewenste situatie eruitziet. Je bespreekt wat ervoor nodig is om dat te bereiken, zodat ouders daaraan kunnen werken.
  • Je betrekt het hele gezin bij het kind dat uit huis is. Dit doe je door een bezoekregeling met ouders en eventuele broers en zusjes te stimuleren en te organiseren.
  • Je zorgt ervoor dat de tijdelijke opvoeders informeel contact hebben met de ouders bij het ophalen of wegbrengen van het kind en bij een huisbezoek.
  • Je ziet en spreekt het kind regelmatig. Je geeft, passend bij de leeftijd, informatie over het proces en vraagt op laagdrempelige wijze hoe het met het kind gaat.
  • Je bespreekt de mogelijkheden van ouders om een oudertraining te volgen of hulp te accepteren om hun opvoedvaardigheden te versterken.
  • Je hebt oog voor meer mogelijkheden om de thuissituatie te verbeteren. Je maakt contact met het netwerk van ouders, of werkt samen met andere professionals die betrokken zijn bij ouders. Daardoor voelen ouders zich gesteund en is de kans groter dat verbeteringen blijvend zijn.  

Hoe begeleid ik het gezin bij de terugkeer?

Als een kind weer thuis gaat wonen, is dit opnieuw een grote verandering voor het gezin. Het is belangrijk om deze stap goed voor te bereiden.

Je stimuleert een succesvolle terugkeer naar huis onder meer door het sociale en professionele netwerk in te zetten. Je kunt aanvullend hulp vanuit het lokale veld inschakelen. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, het wijkteam of de schuldhulpverlening,

Vaak is goede ondersteuning tot tenminste twaalf maanden na de terugkeer van het kind of de jongere nodig. Zo kun je het gezin ondersteunen om zich aan te passen aan de veranderde situatie. Dit is belangrijk om een nieuwe uithuisplaatsing te voorkomen.

Alle pagina's over uithuisplaatsing

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker