Samenwerken aan terug naar huis

Kinderen groeien in principe op bij hun eigen ouders. Daarom richt je je na de uithuisplaatsing ook op het verbeteren van de thuissituatie. Wat kun je als professional doen om een succesvolle terugkeer van het kind mogelijk te maken?

Succesvolle terugkeer is niet vanzelfsprekend

Na een uithuisplaatsing is een concreet plan nodig waarmee ouders, andere belangrijke personen uit het netwerk en hulpverleners gaan werken aan het verbeteren van de thuissituatie. Het is niet vanzelfsprekend dat de terugkeer van een kind in het gezin na een uithuisplaatsing goed verloopt.

Regelmatig gaan kinderen of jongeren terug naar huis, maar worden ze vervolgens opnieuw uit huis geplaatst. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de terugkeer goed voor te bereiden en zo de kans van slagen te vergroten.

Belangrijkste aandachtspunten

Besteed hier aandacht aan na een uithuisplaatsing;

  • Heb oog voor de emoties en het verdriet van ouders na de uithuisplaatsing en geef hen daarin steun en erkenning.
  • Maak voor alle betrokkenen duidelijk hoe de gewenste situatie eruitziet. Bespreek wat nodig is om die situatie te bereiken, zodat iedereen daaraan kan werken.
  • Organiseer zo snel mogelijk passende hulp voor ouders en kind.
  • Betrek het hele gezin bij het kind dat uit huis geplaatst is. Stimuleer en organiseer daarvoor een bezoekregeling met ouders en eventuele broers en zussen.
  • Zorg dat de tijdelijke opvoeders informeel contact hebben met de ouders bij het ophalen of wegbrengen van het kind en bij een huisbezoek.
  • Zorg ervoor dat je het kind regelmatig ziet en spreekt. Geef het, passend bij de leeftijd, informatie over het proces en vraag op een ontspannen manier hoe het met het kind gaat.
  • Bespreek de mogelijkheden van ouders om een oudertraining te volgen of hulp te accepteren om bijvoorbeeld hun opvoedvaardigheden te versterken.
  • Houd oog voor meer mogelijkheden om de thuissituatie te verbeteren. Leg bijvoorbeeld contact met het netwerk van ouders. Of werk samen met andere professionals die betrokken zijn bij ouders. Daardoor voelen ouders zich gesteund en is de kans groter dat verbeteringen blijvend zijn.  

Hoe begeleid ik het gezin bij de terugkeer?

Als een kind weer thuis komt wonen, is dit opnieuw een grote verandering voor het gezin. Bereid deze stap daarom goed voor met de ouders. Zet ook het sociale en professionele netwerk in op lokaal niveau. Zorg bijvoorbeeld voor aanvullende hulp. Denk aan maatschappelijk werk, hulp van het wijkteam of ondersteuning bij het opvoeden.

Verder heeft het gezin tot minimaal een jaar na de terugkeer van het kind goede ondersteuning nodig. Dit is belangrijk om een nieuwe uithuisplaatsing te voorkomen. Ondersteun daarom het gezin om zich aan te passen aan de veranderde situatie.

Meer informatie

Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Foto Suzanne Bakker

Suzanne Bakker

medewerker inhoud