Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

De ARIJ bestaat uit twee onderdelen. Een veiligheidstaxatie bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen. Hierbij gaat het om de vraag of onmiddellijk moet worden ingegrepen om het kind veilig te stellen. En een risicotaxatie om het risico op toekomstige onveiligheid in te schatten. Onderdeel hiervan is een dynamisch risicoprofiel.

Onderwerp: 
Kindermishandeling
Doel: 
Risicotaxatie
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

De ARIJ is ontwikkeld om onveilige opvoedingssituaties in te schatten. De veiligheidstaxatie beoordeelt de directe onveiligheid omtrent het kind. De risico-taxatie schat het risico in op toekomstige onveiligheid. Het dynamisch risicoprofiel kan veranderingen in het risico op veiligheid monitoren.

Doelgroep

Het instrument verzamelt informatie over opvoeders en kinderen die betrokken zijn bij een onderzoek naar kindermishandeling en/of verwaarlozing. De ARIJ kan door verschillende organisaties in de jeugdzorgketen gebruikt worden, zolang het gebruikt wordt voor het bovenstaande doel.

Materialen

De ARIJ is digitaal beschikbaar als een Excel-applicatie, of als bestand dat kan worden geprint voor afname op papier.

Gebruik

Voor het beantwoorden van de vragen is het nodig om informatie vanuit verschillende bronnen te gebruiken, waaronder vanuit het kind. Door het invullen van de veiligheidstaxatie (10 items) wordt de directe onveiligheid van het kind ingeschat.

De risicotaxatie (30 items) wordt gebruikt voor het inschatten van het risico op toekomstige onveiligheid. Er zijn 3 risico-indelingen bij de uitkomst: laag risico , middelmatig risico, hoog risico.

Het dynamisch risicoprofiel kan gebruikt worden om vooruitgang te monitoren en geeft aan in hoeverre het risico op toekomstige onveiligheid kan worden verlaagd op basis van de veranderbare risicofactoren die de ARIJ meet. De uitkomst bestaat uit 5 indelingen van het risiconiveau: laag, laag-middelmatig, middelmatig, middelmatig-hoog en hoog risico.

Voor het gebruik is het van belang dat de gebruikers door opleiding en ervaring deskundig zijn in veiligheids- en risicotaxatie voor kindonveiligheid. Het is mogelijk om hiervoor een training te volgen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

De ARIJ kan worden gedownload via de website van Expertisecentrum Fortho.