Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa

Wat laten de data uit het EU DataCare-project wel en niet zien?

De discussie over het aantal kinderen dat in Nederland uit huis wordt geplaatst, speelt al jaren, maar is mede door de Toeslagenaffaire weer hoog opgelaaid. In de media zijn verschillende berichten verschenen waarin de indruk wordt gewekt dat Nederland zelfs Europees kampioen uithuisplaatsingen is.

In deze notitie gaan de auteurs in op de vraag of Nederland inderdaad veel kinderen uit huis plaatst vergeleken met andere Europese landen, en of dit met data is te onderbouwen. Hiervoor baseren zij zich vooral op het DataCare-project waaraan Eurochild en Unicef samen met organisaties in de EU-lidstaten, waaronder het NJi, het afgelopen jaar hebben gewerkt. Dat project heeft duidelijk gemaakt dat de discussie over het zo thuis mogelijk kunnen opgroeien in alle Europese landen speelt, maar dat er verschillende definities van uithuisplaatsing gehanteerd worden. Dat maakt het moeilijk om de data van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Met deze notitie wil het NJi op grond van de beschikbare Europese cijfers over het aantal kinderen dat niet in het eigen gezin opgroeit duiden en uitleggen waarom Nederland niet zomaar kampioen uithuisplaatsingen kan worden genoemd.

Omslag Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa
Titel: 
Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa. Wat laten de data uit het EU DataCare-project wel en niet zien?
Auteur: 
Ditters, Yamuna, Caroline Vink en Erik Jan de Wilde
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
7 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie