Welke hulp kan ik vragen zodat mijn kind thuis kan blijven wonen?

In gezinnen met erge problemen kijkt een hulpverlener met jullie welke hulp de situatie thuis kan verbeteren. Hulp in het gezin, hulp voor jullie als ouders of hulp voor jullie kind. Het doel is voorkomen dat je kind tijdelijk uit huis geplaatst wordt. Welke hulp kun je hierbij vragen?

Op een rij zetten hoe het thuis gaat

Van hulpverleners, zoals een jeugdbeschermer, wijkteam, de ggz en andere jeugdprofessionals, mag je verwachten dat zij er met jou en je kind alles aan doen om uithuisplaatsing te voorkomen. Om samen te beslissen welke hulp jullie nodig hebben, is het belangrijk dat jij en je hulpverlener het eens zijn over hoe het thuis gaat.

Het helpt als de hulpverlener samen met jou en je kind op een rij zet wat er binnen jullie gezin speelt. Ook als jullie dit al een keer hebben gedaan, is het goed om opnieuw te bespreken hoe het thuis gaat. Jullie benoemen zelf de problemen en positieve dingen van jullie gezin. Hiervan maken jullie samen een verslag. Dit heet een 'gedeelde verklarende analyse'. Hierin beantwoorden jullie vragen zoals:

 • Wanneer begonnen de problemen? En hoe kwam dat?
 • Waardoor blijven de problemen bestaan?
 • Welke hulp hebben jullie al gehad?
 • Wat hielp wel en niet? En waarom?
 • Zijn er mensen in jullie omgeving die kunnen helpen om de problemen op te lossen of te verminderen?
 • Wat gaat wel goed en moet zo blijven?

Afspreken welke hulp jullie nodig hebben

Als alle vragen beantwoord zijn, maak je met de hulpverlener een plan. Spreek hierin af wat jullie willen veranderen in het gezin. En wat jullie daarvoor nodig hebben. De hulpverlener legt uit welke hulp jullie kunnen krijgen. Ook vertelt de hulpverlener wat de voordelen en nadelen hiervan zijn. Samen bespreken jullie wat het beste is voor je kind.

Uitgebreide hulp voor meerdere problemen

Het kan dat er bij jou thuis meerdere problemen spelen. Er is dan uitgebreidere hulp nodig om te voorkomen dat je kind uit huis wordt geplaatst. Deze hulp heet 'intensieve pedagogische hulp'. Meestal gaat het om hulp die meerdere problemen tegelijk moet oplossen. Denk aan financiële problemen en problemen bij de opvoeding.

Deze hulp kan helpen om het thuis veiliger te maken, jouw opvoeden te versterken en probleemgedrag van kinderen te verminderen. Je kunt de hulpverlener vragen welke hulp bij jou in de buurt beschikbaar is en wat bij jullie gezin past.

Hulp van omgeving, steungezin of mentor

Je kunt ook hulp zoeken in je eigen omgeving. Is er iemand die je kind kan opvangen als je het niet meer alleen aankunt? Misschien kan iemand met je meedenken over oplossingen thuis. Of zijn er mensen die kunnen helpen bij praktische problemen. Bijvoorbeeld oppassen op je kind als je naar de hulpverlener gaat. Of jouw kinderen naar de sportclub brengen.

In verschillende gemeenten kun je hulp krijgen van een steungezin. Zo'n gezin zorgt dan een of meerdere keren per week voor je kind. Je leest hier meer over op de websites over steunoudersbuurtgezinnen en meeleefgezinnen. Ook kan je kind een vertrouwd persoon uit de eigen omgeving kiezen als mentor. Dit heet een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor).

Goede samenwerking is belangrijk

Voor succesvolle hulp is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met de hulpverlener.

 • Stel vragen aan de hulpverlener als je iets wilt weten of als iets niet duidelijk voor je is.
 • Vraag naar de voor- en nadelen van de verschillende soorten hulp.
 • Vertel duidelijk wat jij wilt en verwacht.
 • Vertel aan de hulpverlener welke oplossingen jij hebt bedacht.
 • Lees mee met wat de hulpverlener opschrijft over jullie. Laat het weten als je het ergens niet mee eens bent of als je iets mist in het verslag.
 • Neem een goede bekende mee naar de gesprekken met de hulpverlener zodat je samen na kunt praten.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders