Tijdelijke uithuisplaatsing: hoe werkt dat?

Een uithuisplaatsing betekent dat een kind tijdelijk ergens anders woont. Dit is heftig voor jou en je kind. Een kind wordt daarom alleen uit huis geplaatst als er geen andere oplossingen zijn. Hoe wordt zo'n besluit genomen?

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Een kind wordt alleen uit huis geplaatst als er geen andere oplossingen zijn voor de problemen thuis. Het is het allerbeste als kinderen thuis opgroeien. Een hulpverlener moet er daarom alles aan doen om samen met jou een tijdelijke uithuisplaatsing te voorkomen.

Samen kijken jullie naar vragen en mogelijke oplossingen, zodat je kind thuis kan blijven wonen. Denk aan professionele hulp thuis of hulp van familie, vrienden en andere bekenden. Soms is deze hulp helaas niet genoeg om de situatie thuis te verbeteren. Het is dan beter voor het kind als het tijdelijk ergens anders woont. Dat geeft jullie misschien wat rust om de problemen thuis op te lossen.

Verschil tussen vrijwillige en gedwongen uithuisplaatsing

Kinderen en jongeren kunnen vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst worden.

Vrijwillige uithuisplaatsing

Je kunt als ouder zelf besluiten dat het beter is voor je kind als het tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld als je niet meer goed voor je kind kunt zorgen vanwege eigen problemen. Regel dan bijvoorbeeld dat je kind tijdelijk bij familie of bekenden gaat wonen. Wanneer je kind in een pleeggezin of een instelling gaat wonen, moet de gemeente voor een vrijwillige uithuisplaatsing een zogeheten verleningsbeschikking afgeven.

Gedwongen uithuisplaatsing

Bij een gedwongen uithuisplaatsing beslist de kinderrechter dat het beter is dat jouw kind tijdelijk ergens anders woont. Je kind wordt dan onder toezicht gesteld en de rechter spreekt een machtiging uithuisplaatsing uit. Meestal is een gedwongen uithuisplaatsing tijdelijk, maar soms blijft het kind voor altijd ergens anders wonen.

Hoe verloopt een tijdelijke uithuisplaatsing?

Een tijdelijke uithuisplaatsing begint soms doordat iemand zich ernstig zorgen maakt over je kind. Bijvoorbeeld een leerkracht, de huisarts of de politie. Die persoon bespreekt dat eerst met jou. Er kan dan een wijkteam ingeschakeld worden als je hulp wilt voor jezelf of bij de opvoeding. Als de zorgen blijven, kan iemand uit jullie omgeving deze melden bij Veilig Thuis. Is het thuis niet veilig voor een kind? Veilig Thuis doet daar dan onderzoek naar. Ook kan Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een extra onderzoek.

Blijkt dat de veiligheid en ontwikkeling van je kind in gevaar is en je er geen hulp bij wil? Dan kan de kinderrechter besluiten om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Met soms een besluit tot een tijdelijke uithuisplaatsing. Een ondertoezichtstelling betekent dat jullie verplicht hulp krijgen.

Ouder en hulpverleners overleggen samen

Jij blijft altijd de ouder van je kind. Ook als je kind tijdelijk niet bij jou woont. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners naar je luisteren, zodat jullie samen kunnen beslissen wat goed is voor jullie. Het is als ouder belangrijk om te weten wat je van een hulpverlener kunt verwachten. Alle belangrijke informatie staat in de Richtlijn Samen beslissen over passende hulp.

Hoe lang duurt een tijdelijke uithuisplaatsing?

Het is altijd de bedoeling dat een kind zo snel mogelijk weer thuiskomt. Bij een vrijwillige uithuisplaatsing kun je als ouder zelf beslissen wanneer dat gebeurt. Bij een gedwongen uithuisplaatsing besluit de kinderrechter dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dat besluit geldt maximaal één jaar. Soms is er meer tijd nodig om de situatie thuis te verbeteren. Dan kan de rechter de uithuisplaatsing verlengen.

Definitieve uithuisplaatsing

Als de thuissituatie niet verbetert, kan de kinderrechter besluiten dat het kind niet meer thuis komt wonen. Het zal dan ergens anders opgroeien tot het volwassen is. Dan wordt samen met jou en je kind gekeken waar dat het beste is. Bijvoorbeeld bij familie of in een pleeggezin, gezinshuis of in een kleinschalige woonvoorziening.

Belangrijk bij een tijdelijke uithuisplaatsing

Samengevat, bij een tijdelijke uithuisplaatsing is het belangrijk dat:

  • je samen met de hulpverlener eerst probeert om met hulp thuis de problemen op te lossen of te verminderen
  • je contact houdt met je kind  en de hulpverlener jullie hierin begeleidt
  • je weet wat je moet doen zodat je kind zo snel mogelijk terug naar huis kan
  • je besluiten samen met de hulpverlener neemt
  • je de hulpverlener vraagt om jullie mening te vragen bij beslissingen. Vraag ook om uitleg over wat er gebeurt. Of wat er van jullie verwacht wordt.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders